De Borg

De Borg-instellingen* hebben in 2013 besloten om samen met het EFP een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). De start van het Kwaliteitsnetwerk is een logische stap die past bij wat De Borg-instellingen al doen: kennis delen en bundelen, zodat behandeling van SGLGV(+)-cliënten nog verder verbeterd wordt. 

In oktober 2018 is de vierde cyclus gestart. Hieronder zijn de landelijke rapporten van cyclus 1 tot en met cyclus 4 te downloaden. Voor meer informatie over De Borg en haar aangesloten instellingen: www.de-borg.nl

Landelijk rapport Cyclus 1

Landelijk rapport Cyclus 2

Landelijk rapport Cyclus 3

Landelijk rapport Cyclus 4

*Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland, te weten Trajectum (locaties Berkelland en Boschoord), Fivoor/Wier, STEVIG/Dichterbij en Ipse de Bruggen. Ook wordt samen opgetrokken met de Kwaliteitsnetwerken FPA, FVZ en FPC/K.