De Borg

Naar aanleiding van de succesvolle eerste cyclus van Kwaliteitsnetwerk FPA hebben de Borg-instellingen*  in 2013 besloten om samen met het EFP een Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van de Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). De start van het Kwaliteitsnetwerk is een logische stap die past bij wat De Borginstellingen al doen: kennis delen en bundelen, zodat behandeling van SGLGV(+) cliënten nog verder verbeterd wordt. 

In december 2016 is de tweede cyclus afgerond met een landelijke dag. Hieronder zijn de landelijke rapporten van cyclus 1 en cyclus 2 te downloaden. Voor meer informatie over De Borg en haar aangesloten instellingen: www.de-borg.nl

Landelijk rapport Cyclus 1

Landelijk rapport Cyclus 2

Landelijk rapport Cyclus 3

* Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland, te weten Trajectum (locaties Berkelland en Boschoord), Altrecht/Wier, Stevig/Dichterbij en Ipse de Bruggen. Ook wordt samen opgetrokken met het Kwaliteitsnetwerk FPA.