Forensische Verslavingszorg

Na een succesvolle eerste cyclus in 2016 hebben de verslavingszorginstellingen besloten om in 2018/2019 een tweede cyclus van het Kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg te draaien.

Deelnemende instellingen van deze tweede cyclus zijn:

  • Tactus Verslavingszorg
  • FVK Basalt
  • Verslavingszorg Noord Nederland
  • Inforsa
  • Novadic-Kentron
  • IrisZorg
  • Terwille
  • Stichting Antes

De forensische verslavingszorginstellingen willen - door het delen van kennis en ervaring - de kwaliteit van zorg verbeteren om zo huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet treden. De ambities die in het visiedocument Forensische Verslavingszorg zijn geformuleerd vormen hiervan het uitgangspunt.

Hieronder zijn de opgeleverde landelijke rapporten te vinden:

Landelijk rapport cyclus 2 2018-2019

Landelijke rapport cyclus 1 2016