Forensische Verslavingszorg

In 2016 heeft hebben ook de verslavingszorginstellingen besloten te starten met het Kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg. Deelnemende instellingen zijn:

  • Radix (Mondriaan)
  • Verslavingszorg Noord Nederland
  • Victas (Arkin)
  • Tactus
  • Iriszorg
  • Inforsa (Arkin)
  • Novadic-Kentron
  • Bouman GGZ (Antes)

De forensische verslavingszorginstellingen willen met het netwerk komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, en ze hopen de onderlinge samenwerking versterken. Ook willen ze gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering, en het delen van kennis en ervaring om de kwaliteit van zorg te verbeteren om zo huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet treden. Tot slot streven ze naar het benaderen van de ambities die in het visiedocument Forensische Verslavingszorg geformuleerd zijn.

In het najaar van 2016 hebben de eerste reviewdagen plaatsgevonden, waarbij de reviewers een kijkje in elkaars keuken hebben genomen en talloze parels en oesters hebben ontdekt. Alle instellingen hebben een instellingsrapport ontvangen en een landelijk rapport is geschreven over de bevindingen tijdens de reviewdagen wat betreft de stand van zaken in de sector.

Op 2 februari 2017 is de eerste cyclus afgesloten met de Landelijke Dag Kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg bij Tactus in Zutphen. 

Lees hier het landelijke rapport