Forensische Verslavingszorg

Na een succesvolle eerste cyclus in 2016 hebben de verslavingszorginstellingen besloten om in 2018/2019 een tweede cyclus van het Kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg te draaien.

Deelnemende instellingen van deze tweede cyclus zijn:

  • Tactus Verslavingszorg
  • FVK Basalt
  • Verslavingszorg Noord Nederland
  • Inforsa
  • Novadic-Kentron
  • IrisZorg
  • Terwille
  • Stichting Antes

De forensische verslavingszorginstellingen willen - door het delen van kennis en ervaring - de kwaliteit van zorg verbeteren om zo huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet treden. De ambities die in het visiedocument Forensische Verslavingszorg zijn geformuleerd vormen hiervan het uitgangspunt.

Landelijke rapport cyclus 1

Landelijke dag 

Ben jij werkzaam in de forensische verslavingszorg? Graag willen we je uitnodigen voor de Landelijke dag van het Kwaliteitsnetwerk FVZ op 10 oktober 2019 die plaatsvindt in het Klasse Theater in Tilburg en in samenwerking met Novadic-Kentron wordt georganiseerd. Op deze dag wordt het landelijke rapport gepresenteerd, en bespreken we de ‘parels en oesters’ die uit de reviews en reflectie daarop zijn gekomen: wat gaat er goed en wat kan er beter? Het gevarieerde programma bevat daarnaast onderwerpen zoals ‘Forensische scherpte’, de CRA-methodiek en scholing op het gebied van forensische zorg. Het volledige programma volgt binnenkort. We hopen je deze dag te verwelkomen en samen te werken aan kwaliteitsverbetering en kennisdeling!

Schrijf je hier in