FPA

In de zomer van 2013 zijn de fpa’s met financiële steun van het programma Kwaliteit Forensische Zorg begonnen met het vertalen van de Britse methodiek ‘quality networks’ naar de Nederlandse forensische context. In 2014 ging vervolgens de pilot met het Kwaliteitsnetwerk FPA van start, waaraan 6 instellingen deelnamen. Professionals, managers, patiënten en bestuurders bleken enthousiast over de methode, die een positieve impuls geeft aan de kwaliteitsverbetering. Naar aanleiding van deze ervaringen hebben alle 12 fpa’s besloten in 2015 te gaan deelnemen aan het kwaliteitsnetwerk. De laatste nieuwe fpa is in 2016 aangesloten.  Inmiddels zijn er 5 cycli afgerond. Lees hier de rapporten:

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 1

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 2

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 3

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 4

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 5