FPC/K

Na de succesvolle cycli van de Kwaliteitsnetwerken FPA, De Borg en FVZ, ging dit jaar de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K van start. Tien FPC en FPK instellingen deden mee aan deze eerste cyclus met projectondersteuning van het EFP.

Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K sluit goed aan bij het reeds lopende landelijk project van de fpc’s en fpk’s waarin als doel gesteld is om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar. Wat gaat er goed, waarom gaat dit goed en waar liggen de uitdagingen? Het versterken van de dialoog en daarmee het lerende vermogen stimuleren is een van de speerpunten.

Een multidisciplinaire adviesraad heeft inhoudelijk vorm gegeven aan de methodiek. Direct vanaf deze eerste cyclus zorgt een ervaringsdeskundige ervoor dat het patiëntenperspectief vertegenwoordigd is. Het streven is om de methodiek door te ontwikkelen voor de hele FPC/K sector zodat alle instellingen deelnemen. 

Alle instellingen bekeken zelf aan de hand van de standaarden hoe zij ervoor staan door middel van de zelfreview. Hierin werden de meningen en ervaringen van de patiënten ook meegenomen. Reviewers uit verschillende instellingen zijn vervolgens bij elkaar op bezoek geweest en hebben tijdens de reviewdagen mooie parels en oesters gevonden. Iedere insteling ontving na de reviewdag een instellingsrapport met een uiteenzetting van de gevonden parels en oesters.

Na de reviewdagen en het ontvangen van de instellingsrapporten is het aan de instelling om te reflecteren op de bevindingen en waar zij in willen ontwikkelen. 

Alle parels komen samen in het landelijk rapport: deze geeft een overzicht van het veld. Dit rapport wordt gepresenteerd op de landelijk dag. 

Wil je meer weten over de kwaliteitsnetwerken? Klik dan op de button hieronder.

Op 14 maart 2019 is het landelijke rapport van de eerste cylus gepresenteerd. Klik op onderstaande button om het rapport te lezen!