Kennis delen op KNAPP

Om het delen van kennis ook buiten de ontmoetingsmomenten in het de cyclus van het kwaliteitsnetwerk mogelijk te maken, is het digitaal kennisdeelplatform KNAPP ontwikkeld. Dit platform was in eerste instantie beschikbaar voor alle deelnemers aan een kwaliteitsnetwerk, maar inmiddels toegankelijk voor alle forensischie professionals.

Op KNAPP kan je vragen stellen, antwoord geven, zoeken naar experts en expertise, en samenwerken met vakgenoten in het land. Wie doet er al wat met CRA? Wie heeft er al een richtlijn voor bezoek op de kamer? Hoe gaan anderen om met het betrekken van naasten? Ga er over in gesprek  op KNAPP!  

Hier kan je een account aanmaken, of als je al deelneemt aan een  kwaliteitsnetwerk kan je hier inloggen. 

Ga naar KNAPP