Geschiedenis

In 2010 hebben de fpa’s (forensisch psychiatrische afdelingen) samen een visie geformuleerd voor ‘De ideale fpa’. Het ging daarbij om de inhoud en de kwaliteit van zorg. Vervolgens is er gezocht naar een methode om met deze visie aan de slag te gaan.

De Engelse methode van het Kwaliteitsnetwerk is door de gezamenlijke fpa’s vertaald naar de Nederlandse forensische context. Uit een pilot die in 2014 onder zes fpa’s is uitgevoerd bleek de methode succesvol te zijn, in die zin dat professionals, bestuurders en patiënten er enthousiast van worden en de betrokken instellingen na de reviewdagen vol enthousiasme verbeterplannen hebben opgepakt en de samenwerking is geïntensiveerd. Kennis en kunde worden onderling volop gedeeld. Naar aanleiding van de pilot hebben de overige fpa’s besloten het Kwaliteitsnetwerk in te zetten binnen het gehele fpa-veld. In 2015 werd de tweede cyclus uitgevoerd door twaalf fpa’s en in het daaropvolgende jaar deden alle dertien fpa’s mee. Ondertussen is de vierde cyclus in volle gang.

 

Ook vanuit andere delen van het forensische veld tonen organisaties zich geïnteresseerd. In 2015 zijn de vier SGLVG-instellingen, verenigd in De Borg, gestart met een Kwaliteitsnetwerk. De forensische verslavingszorginstellingen zijn in 2016 gestart, en vanuit andere sectoren (bijvoorbeeld jeugd) is er interesse. 

De ontwikkeling van het KN is vanaf 2014 t/m 2016 gefinancierd door het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Op 11 april 2017 heeft de programmacommissie KFZ decharge met complimenten verleend voor het project.

Kortom: met het Kwaliteitsnetwerk is een bijzondere methodiek geïntroduceerd in en voor het forensische veld, die het nodige vertrouwen geniet. Verwacht wordt dat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Stefan van Bokkem) de meerwaarde ervan verder zullen aantonen.