Geschiedenis

In 2010 hebben de FPA’s (forensisch psychiatrische afdelingen) samen een visie geformuleerd voor ‘De ideale FPA’. Het ging daarbij om de inhoud en de kwaliteit van zorg. Vervolgens is er gezocht naar een methode om met deze visie aan de slag te gaan.

In de zomer van 2013 zijn de FPA’s met financiële steun van het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) begonnen met het vertalen van de Britse methodiek ‘quality networks’ naar de Nederlandse forensische context en een pilot werd uitgevoerd. De methodiek bleek succesvol. Verbeterplannen werden opgepakt, de samenwerking tussen de FPA’s werd geïntensiveerd en kennis en kunde werd volop gedeeld. In 2017 is het project Kwaliteitsnetwerk FPA afgerond en heeft de Programmacommissie KFZ decharge met complimenten verleend. Het Kwaliteitsnetwerk FPA is nog steeds actief.

Andere delen van het forensisch veld werden ook geïnteresseerd in het kwaliteitsnetwerk. In 2015 zijn de SGLVG-instellingen, verenigd in De Borg, gestart met het Kwaliteitsnetwerk De Borg. In 2016 zijn de forensische verslavingszorginstellingen gestart met het Kwaliteitsnetwerk FVZ. In 2018 zijn de forensische psychiatrische centra en klinieken gestart met het Kwaliteitsnetwerk FPC/K. In 2020 is met branchevereniging Valente gesproken over de mogelijk start van een kwaliteitsnetwerk voor de BW/MO sector. Na een inventarisatie bleek hier voldoende belangstelling voor. In 2021 is de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO van start gegaan.