Visie

Een Kwaliteitsnetwerk is een, van oorsprong Engelse, kwaliteitsverbetermethode die uitgaat van wederzijdse inspiratie en leren van elkaar. De kracht ligt erin dat deelnemers enthousiast worden van een kijkje bij een ander in de keuken. De toon is positief en de nadruk ligt op laagdrempelig contact, onderlinge verbinding, gezamelijkheid en fun.

Het netwerk is van het veld zelf en is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid. De patiënt is een volle partner in de kwaliteitsverbetering, onder andere door als reviewer deel te nemen aan de reviewdag en zitting te nemen in de Adviesraad.

De standaarden die de input vormen voor de cyclus zijn primair een aanleiding voor een gesprek tussen professionals en patiënten over kwaliteit. Secundair daaraan is het meten van die kwaliteit. Doordat reviewers vanuit verschillende disciplines en verschillende collega-instellingen hun licht laten schijnen op de kwaliteit binnen een instelling, biedt de methodiek een brede scope.
De methodiek zelf zit stevig in elkaar en wordt doorlopend verbeterd.