De Borg

De Borg-instellingen* willen - door het delen en bundelen van kennis en ervaring - de behandeling van SGLVB(+)-cliƫnten nog verder verbeteren.

Kwaliteitsnetwerken

In 2013 hebben de diverse De Borg-instellingen besloten om samen met het EFP het Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). 

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk De Borg:

  •  Behandelcentrum de Wier
  •  STEVIG (Dichterbij)
  •  Behandelcentrum Middenweg (Ipse De Bruggen)
  • Trajectum, locatie Berkelland, 't Mastler en  FACT Twente
  • Trajectum, locatie Boschoord

Voor meer informatie over De Borg en haar aangesloten instellingen: de-borg.nl

Cyclus 5

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg heeft eind 2021 cyclus 5 afgerond. Deze had een langere doorlooptijd dan hiervoor, namelijk 2 jaar. In deze cyclus zijn de instellingen bezig geweest om de vier oesters uit cyclus 4 om te vormen naar parels. De vier oesters zijn: het betrekken van de client als gesprekspartner bij het behandelproces, vormgeven aan verbindend werken, teamstabiliteit en risicobewustzijn.

Lees hier het landelijk rapport:

Landelijk rapport Cyclus 5, deel 2 (2021)

Ben je benieuwd naar overige rapporten van deze en andere netwerken? Ga dan naar Publicaties.

Stand van zaken

Na de vijfde kwaliteitscyclus hebben de Borg-instellingen besloten even pas op de plaats te maken en een cyclus over te slaan. De samenloop van het Kwaliteitskader Forensische zorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zorgden er voor dat beter moet worden nagedacht over hoe dit geïntegreerd kan worden, zonder dat administratieve lasten al te zeer toenemen. In deze tussenperiode wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opbrengsten van het samenwerkingsverband De Borg goed in kaart te brengen en te delen.

*Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland. Ook wordt samen opgetrokken met de andere kwaliteitsnetwerken.