De Borg

De Borg-instellingen* willen - door het delen en bundelen van kennis en ervaring - de behandeling van SGLVB(+)-cliƫnten nog verder verbeteren.

Kwaliteitsnetwerken

In 2013 hebben de diverse De Borg-instellingen besloten om samen met het EFP het Kwaliteitsnetwerk De Borg op te starten. De kracht van De Borg-behandelcentra is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise verenigen van verschillende achtergronden (VG, GGZ, Justitie). 

Het Kwaliteitsnetwerk De Borg is eind 2019 gestart met cyclus 5 met een langere doorlooptijd dan hiervoor, namelijk 2 jaar. In deze cyclus zijn de instellingen bezig om de vier oesters uit cyclus 4 om te vormen naar parels. De vier oesters zijn: het betrekken van de client als gesprekspartner bij het behandelproces, vormgeven aan verbindend werken, teamstabiliteit en risicobewustzijn.

Voor meer informatie over De Borg en haar aangesloten instellingen: de-borg.nl

Lees hier het meest recente landelijke rapport:

Landelijk rapport Cyclus 5, deel 2 (2021)

Ben je benieuwd naar overige rapporten van deze en andere netwerken? Ga dan naar Publicaties.

*Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland. Ook wordt samen opgetrokken met de Kwaliteitsnetwerken FPA, FVZ en FPC/K.

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk De Borg:

  •  Behandelcentrum de Wier
  •  STEVIG (Dichterbij)
  •  Behandelcentrum Middenweg (Ipse De Bruggen)
  • Trajectum, locatie Berkelland, 't Mastler en  FACT Twente
  • Trajectum, locatie Boschoord