Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Geen knip in de behandeling
Vincent van Gogh biedt verschillende fases in de behandeling . Zo hebben ze de fases FPA, FTU, RIBW en wordt forensische FACT opgezet. Wanneer een patiënt doorstroomt naar de volgende fase, start hij deze nieuwe fase in een ander gebouw. Het lukt ze om de patiënten de fases te laten doorlopen zonder dat een knip in de behandeling wordt ervaren. Een individuele behandeling kan soepel doorlopen omdat het FTU team al snel inschuift wanneer een patiënt nog op de FPA zit en er niet van hoofdbehandelaar wordt gewisseld.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2015
Zelf koken
Er wordt iedere dag samen met de cliënten gekookt. Er wordt goed aangesloten bij wat de cliënt zelf kan en waar hij hulp bij nodig heeft. Het uitgangspunt is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten zijn, maar daar waar het nodig is ook te helpen en te zoeken naar de beste manier om taken samen te doen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Behandeling en therapeutisch leefklimaat
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Dagbesteding en vaktherapie
Het gaat er om dat iedereen weer een normale en goede daginvulling krijgt. Dit is ook van grote waarde als je probeert te normaliseren. We hebben gezien en gehoord: PMT, muziektherapie, Coping vaardigheden-training, omgaan met geld, Libermann modules, delict-scenario analyse en bespreking, EMDR, gesprekken met psychologen, leefstijltraining en verschillende werk projecten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2015
Begrip creeren
Trajectum blijft niet stil zitten en durft op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat buitenstaanders begrijpen wat een behandeling inhoudt en waarom bepaalde keuzes genomen worden. Om dit te bereiken geven ze klinische lessen aan externen als reclassering, familie, hulpdiensten en anderen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Cliënten, familie en naasten
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Betrekken sociaal systeem
Tijdens de intake wordt er al gevraagd naar een contactpersoon of sociaal systeem. In de eerste week spreekt de maatschappelijk werkster de patiënt en vraagt of er contact onderhouden mag worden met het sociaal systeem. Ze gaf aan dat dit in 99% van alle gevallen mag. Het sociale netwerk wordt ook aangemoedigd om aanwezig te zijn bij alle behandelplanbesprekingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2015
Cultuur
Trajectum streeft naar een cultuur waarin de cliënt zich optimaal kan ontwikkelen. Ze streven naar een open en op groei gericht behandelklimaat. Er heerst een goede en open sfeer waarin de cliënt zich veilig kan voelen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Behandeling en therapeutisch leefklimaat
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Bejegening door personeel
De prettige bejegening van patiënten door het personeel van De Boog komt in alle gesprekken terug. Een patiënt vertelde ons “In de PI voelde ik mij een nummer, hier gaan ze veel waardiger met je om. Ze zijn betrokken en het is ook mogelijk om af en toe een grapje te maken.” Personeel staat naast de patiënt en niet er boven.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2015
De client staat centraal
Bij Trajectum staat de cliënt centraal. In het traject dat de cliënt doorloopt van begin tot eind, wordt met name de kwaliteit van de cliënt gezien. De autonomie en persoonlijke groei van de cliënt wordt op verschillende mooie manieren gestimuleerd.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Behandeling en therapeutisch leefklimaat
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Familiebeleid
Als een patiënt in eerste instantie niet wil dat familie betrokken is, wordt er later structureel opnieuw bij stilgestaan of er behoefte is hieraan. Er vinden systeemgesprekken plaats, familie kan aanwezig zijn bij de bespreking van het behandelplan (en dit gebeurt ook echt als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven) en er vinden informele activiteiten plaats zoals een barbecue en een kerstviering.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2015
Verbondenheid
Er is bij Trajectum, locatie Berkelland een sterke binding tussen de professionals. Er is een cultuur van loyaliteit en verbondenheid die enthousiasmerend werkt. Ook is de intrinsieke motivatie en drive om met deze doelgroep te werken bij alle professionals hoog
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Personeel
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Betrokkenheid met en van de patiënt
Patiënten hebben veel inbreng bij de behandeling. Hun input wordt gestimuleerd en serieus genomen. Ze hebben de regie over hun eigen behandeling en zijn daardoor over het algemeen genomen gemotiveerd. Dit is ook een goede impuls voor de samenwerking tussen de professionals en patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2015
Cliëntvolgend
Deze manier van werken houdt rekening met de zorgbehoefte van de cliënt het vertrekpunt is. De behandelaren volgen de cliënt en zijn/haar ontwikkeling binnen de afdelingen van Wier. Verhuist een cliënt binnen Wier dan gaat de behandelaar mee. De behandelaren van Wier werken daarom voor alle afdelingen van (Wier+, Wier gesloten en Wier open en wonen).
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Behandeling en therapeutisch leefklimaat
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
PMT
Er zijn twee goede PMT-ers en een grote en mooie gymzaal met veel mogelijkheden (waaronder een klimwand). Patiënten krijgen door PMT meer inzicht in hun eigen grenzen. Zoals een patiënt zei: “Dit is voor het eerst dat mijn muurtje een beetje afgebroken wordt.”
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2015
Competentiemodel
Bij Wier wordt gewerkt volgens de methodiek van het competentie-model. Dit betekent dat ze cliënten holistisch benaderen. Ze kijken dus niet alleen naar “wat kan er niet?” of “wat is het probleem”, maar naar kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Behandeling en therapeutisch leefklimaat
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Betrekken sociaal netwerk
Er wordt veel waarde gehecht aan het betrekken van het sociaal netwerk. Dit komt op verschillende manieren tot uiting. De EVV-er maakt een taxatie van het sociale steunsysteem, de behandelaar probeert familie te betrekken bij de behandeling (indien de patiënt hiermee akkoord gaat) en naasten mogen aanwezig zijn bij de behandelplanbespreking. Er kunnen ook systeemgesprekken plaatsvinden en er is een speciale ruimte met een ‘one-way mirror’, waarbij de interactie geobserveerd kan worden. Er is ook een speciale familie/kinderkamer, waarbij de kinderen niet over de afdeling hoeven en de patiënt en zijn naasten ongestoord samen kunnen zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2015
Creatief en out of the box
Een belangrijke kracht van Wier gesloten is het vermogen om ‘out-of-the-box’ te denken en zo met creatieve oplossingen te komen. Met de gedachte “dat kan niet” zullen ze niet snel genoegen nemen. Wier gaat dan op zoek naar een manier om het mogelijk te maken, passend bij de cliënt en de situatie
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Cliënten, familie en naasten
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Therapie- aanbod
Er is een ruim en gevarieerd therapie-aanbod. Onder andere muziek, sport, fitness, activiteitentherapie, drama, verslavingstherapie, agressie preventie en groepstherapieën.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2015
Normaliseren
De kracht van Wier is normaliseren binnen het SGLVG en forensische kader. De focus ligt op wat normaal en gebruikelijk is binnen de samenleving. We grijpen in, sturen bij of beperken alleen daar waar nodig en bij voorkeur op individueel niveau.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Groepsaanbod
Er is een uitgebreid groepsaanbod binnen de therapieën. Eén mooi voorbeeld daarvan is de delictpreventiegroep. Groepstherapie is een mooie aanvulling op de individuele therapiemomenten. Patiënten kunnen leren van elkaars ervaring. Ze kunnen zo ook zien dat anderen met dezelfde problemen kunnen worstelen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2015
Tevreden (en betrokken) personeel
Bij Wier heerst er een prettige en ontspannen sfeer. Er wordt veel gelachen tijdens het werk. Het personeel is erg betrokken. Een aantal medewerkers zijn al lang in dienst. Er is weinig verloop onder medewerkers en het ziekteverzuim is laag. In de Wier cultuur ligt besloten dat de bijdrage van alle medewerkers onmisbare schakels zijn binnen de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Personeel
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Koken en boodschappen
Alle afdelingen koken 7 dagen per week en doen ook alle boodschappen zelf. Ze hebben daarvoor een speciaal ingerichte keuken waar begeleid gekookt wordt. Patiënten leren vaardigheden van elkaar en ook zie je in de maaltijden de culturele achtergrond van patiënten terug.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2015
Zinloopspreekuur
Elke week wordt er multidisciplinair teruggekeken op incidenten en dwangtoepassingen van de voorafgaande week. Het analyseren hiervan gebeurt op hoofdlijnen (helicopterview) waarbij een x aantal vragen de revue passeren. Eventuele vervolgacties worden afgestemd en direct gerapporteerd in het elektronische dossier van desbetreffende cliënt onder de noemer “Zinloopspreekuur”.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C1
Domein
Cliënten, familie en naasten
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2015
Contact tussen personeel en patiënten
De patiënten zijn erg blij met het personeel. Er is genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht. Woorden die door patiënten gebruikt worden om de omgang te beschrijven zijn: vertrouwelijk, respect, gelijkwaardig en betrouwbaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2015
Familiebeleid
Familiebeleid is een speerpunt waar door de Kijvelanden actief aan gewerkt wordt. Er zijn netwerkgesprekken en familie kan aanwezig zijn bij het evalueren van het behandelplan. Jullie zijn ook aan de slag gegaan met de lesmodule: familie als bondgenoot.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2015
Visie
Kompas is de eerste FPA die de CRA methodiek toepast. Het is een aanpak waarbij positieve bekrachtiging erg belangrijk is. Er zijn haalbare doelen met kleine stappen. Voorop staat de succeservaring. Deze aanpak lijkt te zorgen voor motivatie van en samenwerking met de patiënt. Daaruit vloeit ook de betrokkenheid van de patiënt voor, tijdens en na het bespreken van het behandelplan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2015
Familiebeleid
Er wordt veel aandacht besteed aan het informeren en betrekken van het sociaal systeem. De contactpersoon (of het sociaal systeem) wordt uitgenodigd op de FPA voor een informatief gesprek. Dit gaat twee kanten op. Wat doet de FPA en wat kan er verwacht worden, maar ook: kennis vergaren over de patiënt. Hoe was hij toen alles nog goed was? Hoe kunnen we daar weer komen? De patiënt maakt/doet samen met zijn behandelaar een delictanalyse en nodigt het netwerk uit (ook Reclassering) om dit te presenteren. Waar nodig begeleidt de maatschappelijk werker of persoonlijk begeleider het verlof.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2015
Zorg-afstemmings-gesprek (ZAG)
Bij GGZ NHN wordt de behandelplanbespreking gevolgd door een zorgafstemmingsgesprek. Doelen zijn onder andere: het efficiënt afstemmen van de behandeling voor de cliënt, duidelijkheid in behandelvraag voor alle betrokken partijen, duidelijkheid over verantwoordelijkheden. Dit houdt de patiënt en zijn netwerk betrokken bij de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2015
Aanwezigheid op de groep
FPW-ers werken regelmatig vanaf de werkplek in de woonkamer. Daarnaast worden er gastvrouwen ingezet als aanspreekpunt en wordt er nagedacht over het inzetten van vrijwilligers. Management denkt hier goed over na. Zij zien heel goed in hoe belangrijk de nabijheid is voor patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2015
Behandelaanbod
Het enorme behandelaanbod (met in het bijzonder de prachtige muziekruimte), dit biedt voor ieder wat wils.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2015
Genoeg ruimte voor diagnostiek
Bij Radix zijn er voldoende tijd en middelen voor een goede en gedegen diagnostiek. Diagnostiek vormt het startpunt van de behandeling en is van onmiskenbare waarde om een juiste behandeling op maat te kunnen bieden. Een goed begin is immers het halve werk. De onafhankelijke positie die de afdeling binnen Radix inneemt zorgt ervoor dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden de kracht van diagnostiek en psychotherapie. Wanneer het behandelteam in conflict is met een patiënt, kan de afdeling op een neutrale manier interveniëren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2015
Humane behandeling
De cliënten voelen zich humaan behandeld. Personeel staat niet boven, maar naast de patiënt. Er wordt veel energie gestoken in de samenwerking met de cliënt. Een terugval wordt bijvoorbeeld ook gezien als een leermoment voor zowel de cliënt als de behandelstaf. Alle cliënten die we gesproken hebben gaven aan dat ze zich gehoord en gewaardeerd voelen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2015
Systeemtherapeut
Sinds kort is er een systeemtherapeut in dienst. Deze heeft de taak om binnen 6 weken een taxatie te maken van het sociale steunsysteem. Daarnaast zijn er ter ondersteuning ook twee systeemwerkers. Het blijkt steeds vaker hoe belangrijk het sociale systeem is voor de cliënt, en hoe meer zij betrokken worden, des te beter.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2015
Betrekken sociaal steunsysteem
Het lukt om al in de eerste week (telefonisch) contact met de familie. Er is goed nagedacht over de opbouw in het familiebeleid en hoe deze banden te versterken. Zo zijn er familiedagen om de drempel richting betrokkenheid behandeling te verlagen, mogen familieleden als een patiënt dit wenst aanschuiven bij de behandelevaluatie en zijn de lijnen met de Persoonlijke Begeleiders kort.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Overig
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2015
Seksualiteit
Seskualiteit lijkt een vanzelfsprekend deel uit te maken van de behandeling. Er wordt over gesproken door FPW-ers en er is ervaring met het bezoeken van prostituees door patiénten, binnen de afspraken uit het behandelplan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Thema
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2015
Seksualiteit
Palier is er het afgelopen jaar bewust van geworden dat seksualiteit een belangrijk onderdeel van het leven is. Er is een spiegelbijeenkomst geweest om te peilen wat de wensen van de patiënten zijn en er ise en themabijeenkomst georganiseerd. Het faciliteren van het beleven van seksualiteit en intimiteit staat hoog op de agenda. Of dit plaats zal gaan vinden op de kamer van de paitënt of in een speciale kamer is nog niet besloten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C2
Domein
Thema
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2015
Aanbod vaktherapie
Bij Roosenburg is een ruim aanbod van verschillende vaktherapieën, waaronder dramatherapie en muziektherapie. Dit brede behandelaanbod is een belangrijk element in het bieden van zorg-op-maat doordat deze een ander appél doen op de patiënt dan alleen verbale behandelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2014
Signaleringsplan
Het signaleringsplan heeft binnen de Mare een centrale positie in de behandeling. Het is het eigen document van de patiënt dat samen met de professional gemaakt wordt. Wanneer een patiënt er niet goed bij zit, wordt het plan door het verpleegkundig personeel erbij gehaald om te kijken wat een passende interventie is. Er wordt dan ook continu getoetst of het plan nog passend is en waar het eventueel aangepast mag worden. Het signaleringsplan heeft een heldere en stevige positie binnen de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2014
Risicotaxatie in de behandeling
Bij GGZ Noord-Holland-Noord is het gebruik van risicotaxatie in de behandeling goed ontwikkeld en geïntegreerd. Zo hanteert de FPA verschillende risicotaxatie-instrumenten en wordt gekeken welk instrument voor welke doelgroep het meest valide en betrouwbaar is, met een specialisatie in zedenproblematiek.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2014
Cultuur
Bij de Boog hebben patiënten de mogelijkheid zelf hun gemeenschappelijke ruimtes aan te kleden met bijvoorbeeld kunstwerken. Op deze manier wordt goed gebruik gemaakt van de omgevingsfactoren om je zo goed als mogelijk welkom te voelen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2014
Spiegelbijeenkomsten
Twee keer per jaar wordt er een spiegelbijeenkomst gehouden binnen Palier waarbij een onafhankelijk persoon de patiënten vraagt wat zij van een bepaald onderwerp vinden, zoals het drugsbeleid of afdelingsregels.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C1
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2014