Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Verslavingsbeleid
FPA Zuidlaren heeft een parel op het alcohol en drugsbeleid. Zo geldt er op de gesloten afdeling een zero tolerance beleid, waarbij gebruik niet gedoogd wordt. Op de andere afdelingen maakt men gebruik van een afdelingsbeleid. Van dit beleid kan individueel afgeweken worden. Op deze manier is er oog voor de persoonsgebonden mogelijkheden en kaders, hetgeen getuigd van maatwerk, waarbij terugval gezien wordt als onderdeel van de behandeling en fouten gemaakt mogen worden. Wanneer het veiligheidsrisico het toe laat kijken ze zo veel als mogelijk naar de kansen voor de cliënt en waar je de verantwoordelijkheid bij de cliënt kunt leggen. Hierbij wordt goed gekeken naar de risicotaxatie, het verlofbeleid en de (vroeg)signaleringsplannen, waardoor de onderlinge samenhang tussen verslavingsproblematiek en de eventuele effecten daarvan op de risico’s geborgd zijn. Het is inspirerend dat er buiten de kaders van de standaarden gegaan is en er breder nagedacht is over verslaving in zijn algemeen. De fpa kent 85% verslavingsproblematiek en herkent dat de ene verslaving de andere soms vervangt. Hiermee wordt ook rekening gehouden in de behandeling, de signaleringsplannen en de risico inschattingen. De brede kijk op verslavingsbeleid en het maatwerk dat geboden wordt, maakt dat er samenhang is in de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2020 - 2022
Scholing van medewerkers
FPA de Mare biedt medewerkers diverse mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, zoals de onlangs aangeboden opleiding over herstelgericht werken binnen de forensische zorg. In een multidisciplinaire samenstelling wordt een vervolgopleiding gevolgd zodat de kennis weer verder verspreid kan worden onder de teams.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Cliëntgerichtheid
Cliënten zijn tevreden over de mate waarin zij worden betrokken bij de invulling van de behandeling en zij ervaren een goede samenwerking met de behandelaren. Met name de houding en de bejegening wordt hierbij als persoonsgericht ervaren. Het ‘’visie denken’’ en ruimte voor maatwerk geeft de patiënten het gevoel dat er aandacht is voor individuele behoeften.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022
De ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundigen van FPA De Boog zijn goed in beeld bij alle genoemde bronnen en zijn volgens de cliëntgroep steunend aan de behandeling met eigen ervaringen die gedeeld worden en soms ook de tips vanuit deze ervaringen. Cliënten ervaren een lagere drempel om met hem in gesprek te gaan, dan met ander personeel. De ervaringsdeskundige heeft een grote rol in het dragen en borgen van de herstelvisie.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2020 - 2022

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer