Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Samenwerking met ketenpartners en betrokkenheid bij behandeling
Pameijer investeert actief in de samenwerking met ketenpartners rondom de cliënt. Het wordt belangrijk gevonden om aan het begin van een begeleidingstraject met alle ketenpartners duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling, over onderlinge verwachtingen en op welke manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Speciale aandacht is er voor het contact met behandelaren in de keten. Binnen Pameijer wordt er mediatieve behandeling geboden. Dat wil zeggen dat de gehele omgeving van een cliënt, waaronder de begeleiding van Pameijer, zich richt op de behandeling die gevolgd wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit helpend kan zijn bij het bewerkstelligen van gedragsverandering. Cliënten volgen behandeling bij Mozaïk of andere instellingen zoals Fivoor en de Waag. Pameijer gaat in de begeleiding door op de thema’s die aan bod komen bij behandeling in de begeleiding op de BW. Om als begeleiding het verlengde te kunnen zijn van behandeling, is het van belang om korte lijnen te hebben en regelmatig contact te hebben over een cliënt. De begeleiding kan ook signalen terugkoppelen aan de behandelaar die gezien worden naar aanleiding van een behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Risico en veiligheid
Instelling
Pameijer
Contactgegevens
chris.van.der.putten@pameijer.nl
Periode
2021 - 2023
Principes leefklimaat
Binnen een aantal locaties van HVO-Querido wordt er in aanvulling op de Krachtmethodiek ook gewerkt vanuit de principes van de leefklimaat benadering, onderzocht door Peer van der Helm. Uit het onderzoek van Peer van der Helm zijn vier principes gekomen: Sfeer, ondersteuning, groei en geen repressie. Deze vier principes zorgen voor een positief leefklimaat en bevorderen het herstel. Het gaat om het in contact zijn met de cliënt, de connectie op een gelijkwaardige manier maken en het positief bekrachtigen van gewenst gedrag. Er wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie en het bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag. Cliënten zijn vaak gewend afgekeurd te worden op hun gedrag en sanctionering hiervan. Vanuit deze benadering wordt juist geen repressie ingezet, maar het gesprek aangegaan. Bespreken wat de cliënt nodig heeft om aan zijn doelen te blijven werken. Dit betekent niet dat er niet begrensd wordt, maar dit is dan een weloverwogen beslissing. Er wordt niet verstopt achter regels en straffen, maar het zet aan tot nadenken over hoe een cliënt zonder repressie verder geholpen kan worden. Binnen HVO-Querido wordt gezien dat dit zijn vruchten af begint te werpen. Cliënten gaan merken dat ze niet afgekeurd worden als ze een fout maken, maar dat ze een kans krijgen om ervan te leren. Het reviewteam ziet de leefklimaat benadering als een waardevolle aanvulling op de Krachtmethodiek en merkt dat deze benadering ook echt is doorgedrongen op de afdelingen waar het is geïmplementeerd. Ook in het gesprek met de cliënt kwam naar voren wat deze benadering voor hem heeft betekend in zijn herstel.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
HVO Querido
Contactgegevens
suzanne.van.dijk@hvoquerido.nl
Periode
2021 - 2023
Dagbesteding
RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een groot en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor cliënten. Van een houtbewerkingswerkplaats tot een naaiatelier, een muzieklokaal, een fotostudio en meer. Op de dagbestedingslocatie worden samen met een trajectbegeleider voor iedere cliënt doelen op maat opgesteld. Dat kan variëren van doelen met betrekking tot activering tot het aanleren van werknemersvaardigheden en vakkennis. Er zijn dan ook vakmensen op locatie die lesgeven. Hierbij kunnen cliënten verantwoordelijkheden krijgen en daarin doorgroeien. Ook is de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) methode erg succesvol. Door middel van ondersteuning van IPS-trajectbegeleiders worden cliënten geholpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Er zijn dan ook goede contacten met externe werkplekken in de regio.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
RIBW Nijmegen en Rivierenland
Contactgegevens
t.v.koelen@ribw-nr.nl
Periode
2021 - 2023
Proces naar ontwikkeling
Binnen HVO-Querido wordt er serieus en weloverwogen gewerkt aan innovatie en ontwikkeling van de instelling. Het viel het reviewteam op hoe doordacht keuzes worden gemaakt. Er wordt eerst gedegen onderzocht voordat er veranderingen doorgevoerd worden of nieuw beleid wordt ontwikkeld. Zo heeft HVO-Querido onlangs de forensische doelgroep binnen de instelling onderzocht. Dat ging om vragen als: hoe zien de recidiverisico’s eruit, wat is de verdeling laag, midden en hoog recidiverisico, waar is de doelgroep terug te vinden in de instelling en wat is de aard van de problematiek van deze mensen. Onderdeel van dit onderzoek is ook een interview met Petra Schaftenaar, een ervaren professional binnen de forensische zorg. Dit gesprek ging onder andere over het RNR-model en hoe bijvoorbeeld cliënten met een laag recidiverisico beter niet bij hoog risico cliënten geplaatst kunnen worden. Op basis van dit onderzoek gaat nu bekeken worden of forensische cliënten meer geclusterd geplaatst gaan worden. Een ander voorbeeld is dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de afwijzingen van forensische cliënten vanuit het Bureau Aanmelding en Plaatsing (BAP). Er wordt bijgehouden wat de redenen van afwijzing zijn, om te kijken of er eventueel gekeken moet worden naar het aanbod binnen HVO-Querido. Op deze manier kunnen gemaakte keuzes binnen de instelling goed onderbouwd worden.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Risico en veiligheid
Instelling
HVO Querido
Contactgegevens
suzanne.van.dijk@hvoquerido.nl
Periode
2021 - 2023

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer