Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Ketenzorg met de specifieke positie als FPA daarbinnen
Hoewel de cliëntengroep van FPA De Diepen soms verdeeld is over de voor- en nadelen van de fpa met de fpk in de achtertuin, de positie van FPA De Diepen in het geheel positief. De fpa kenmerkt zich duidelijk door een beveiligingsniveau twee en met de functionaliteiten van de fpk binnen handbereik biedt FPA De Diepen ook een behandelmogelijkheid aan de cliëntgroep die anders binnen een fpk zouden moeten verblijven. Dit schept aan de ene kant mogelijkheden voor een zwaardere doelgroep met zorg op maat, terwijl aan de andere kant de cliënten ook zien dat hierdoor bijvoorbeeld de patiomuren hoger zijn dan zij gewend zijn bij andere fpa. FPA De Diepen heeft een goede samenwerking binnen de ketenzorg. Er zijn duidelijke dwarsverbindingen gemaakt met bijvoorbeeld de behandelmogelijkheden binnen de fpk. Ook de forensisch ambulante partner is nauw betrokken, waarbij ook hier behandelmogelijkheden worden geboden aan een cliënt binnen de fpa. FPA De Diepen heeft een helder afwegingskader wanneer wordt samengewerkt met de keten en ook kiest men specifiek welke partner passend is. Daarbij wordt gekeken naar wat passend is bij het individuele traject van een cliënt. Het zorgt voor een flexibiliteit in op- en afschalingsmogelijkheden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Menno.voortman@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
Uitstroomcoördinatoren met herstelvisie
De HUCO’ s hebben bij FPA Den Haag veel aandacht voor de uitstroom, waarbij zij een goede samenwerking hebben met alle andere disciplines en de extramurale ketenpartners. Zij zijn aanwezig bij de VGB’ s en ook bij de systeemgesprekken, waardoor zij goed op de hoogte zijn van het traject van de cliënt. Zij werken vanuit de herstelvisie en dragen dit ook als zodanig uit binnen de multidisciplinaire samenwerking. De “HUCO” en zijn extramurale netwerk is van grote waarde bij het oplossen van de stagnatie in de uitstroom en het nog beter integraal inbedden van de herstelvisie.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Regie bij cliënt met de module 'samen beslissen'
FPA Vincent van Gogh werkt met de module “Samen beslissen”. Op een aantrekkelijke, haast spelenderwijze wordt samengewerkt met de cliënt aan de oriëntatie op zijn behandeldoelen. De cliënten krijgen op een begrijpelijke wijze meer inzicht in hoe zij hun perspectief zien en kunnen de vergelijking trekken met hoe het behandelend team dit ziet. Het geeft aanleiding tot gesprek over de overeenkomsten en de verschillen en soms ook verbazing over de mate van zelfinzicht daar waar je het soms niet verwachtte.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022
Ketennetwerk
De ketensamenwerking bij FPA Transfore beperkt zich niet tot samenwerking op cliëntlogistiek niveau, maar ook op het niveau van de kennisoverdracht en ook organisatie van zorg. Een voorbeeld hiervan is de verslavingszorg en de samenwerking met Tactus op het gebied van de kennisdeling, alsook de samenwerking met de polikliniek als het gaat om de uitleen van behandelaren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer