Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Zorgvuldige intake
Bij de Ontmoeting wordt er bij de intake zorgvuldig bekeken of een cliënt een goede match is met de instelling. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het profiel van de cliënt maar er wordt ook bekeken of de Ontmoeting de zorg en begeleiding kan bieden die de cliënt nodig heeft. Zo worden teleurstellingen bij zowel cliënten als medewerkers voorkomen en wordt gezorgd dat er geen cliënten komen wonen waarvoor het team zich niet voldoende uitgerust voelt. Dat vraagt als instelling kritische reflectie over wat het team op de locatie aankan en dit wordt ook geëvalueerd. Het is goed om te zien dat een goede match met een cliënt voorop staat en niet de druk om bedden te vullen, naast dat dit in het belang van de cliënt is, wordt hiermee ook voorkomen dat het team overvraagd wordt.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Ketensamenwerking
Instelling
Ontmoeting
Contactgegevens
intake@ontmoeting.org
Periode
2021 - 2023
Inzet van vrijwilligers
Aan de Ontmoeting zijn ongeveer 1100 vrijwilligers verbonden. Ten opzichte van zo’n 250 medewerkers kan gesteld worden dat dit een groot aantal is. De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor de instelling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen locatievrijwilligers en netwerkvrijwilligers. Locatievrijwilligers worden vooral op een locatie van de Ontmoeting ingezet. Dat kan gaan om onderhoudsklussen in de tuin, maar er zijn ook vrijwilligers die workshops of taalles geven. Ook rijden locatievrijwilligers mee naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de rechtbank of het stadhuis. Netwerkvrijwilligers zijn voornamelijk verbonden aan cliënten die ambulante begeleiding krijgen. Zij vervullen een rol als een link naar de maatschappij en helpen bij het opbouwen van een netwerk. Om vrijwilligers goed uit te rusten voor de omgang met de bewoners op locatie volgen vrijwilligers als ze starten een instapcursus en om kennis op peil te houden worden vervolgavonden georganiseerd. Het voordeel van de inzet van vrijwilligers naast de medewerkers is dat vrijwilligers niet bezig hoeven te zijn met zaken zoals de persoonlijke doelen of eventuele voorwaarden. Dat maakt dat vrijwilligers de cliënten op een andere manier aandacht kunnen geven en meer naast de cliënt kunnen staan. Om vrijwilligers aan te trekken en te behouden heeft de Ontmoeting veel baat bij de christelijke achterban van de instelling. Vanuit hun levensovertuiging willen zij graag hun steentje bijdragen en bij de Ontmoeting kunnen ze handen en voeten geven aan naastenliefde. De kracht is dat het contact tussen cliënt en vrijwilliger beide werelden wat brengt. Dat werkt ook als een sneeuwbaleffect waarbij bestaande vrijwilligers weer nieuwe vrijwilligers meebrengen. Binnen de Ontmoeting zijn er ook netwerkcoördinatoren die een belangrijke rol vervullen in het werven en coördineren van vrijwilligers. Op die manier probeert de Ontmoeting vrijwilligers zoveel mogelijk vanuit hun krachten en interesses in te zetten. Daarnaast wordt er tijd gemaakt om waardering over te brengen op de vrijwilligers. Op die manier probeert de Ontmoeting vrijwilligers duurzaam aan zich te verbinden.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
1
Instelling
De Ontmoeting
Contactgegevens
mgerrits@ontmoeting.org
Periode
2020 - 2023
De kracht van het forensisch team
Het team is een eenheid en straalt uit vertrouwen in elkaar te hebben. Het onderbuikgevoel wordt gedeeld. Er wordt samen beleid gemaakt. Het MT ziet dat er kracht en veerkracht in het team zit en spreekt trots uit over het innovatieve vermogen van het team. Ook medewerkers geven aan dat er veel bevlogenheid heerst en dat maakt het werk ook leuk. Er zijn concrete plannen om meer forensische kennis het team te laten binnenstromen en om recente ontwikkelingen onder de aandacht te houden. Daarvoor heeft het team nauw contact met de projectleider Forensische Zorg, die ontwikkelingen volgt zoals van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en de Forensische Leerlijn.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
Iriszorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2021 - 2023
Samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek
Een kracht van Lister is de samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek. Al ruim 25 jaar geleden is er een convenant getekend tussen de twee partijen, die vandaag de dag nog steeds zijn vruchten afwerpt. De ervaringen met tbs-cliënten van de Van der Hoeven Kliniek die tijdens het transmurale verlof bij Lister verblijven zijn dankzij deze goede afspraken positief. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met duidelijke kaders. Er zijn korte lijnen tussen Lister en de kliniek, bij incidenten of overtredingen van voorwaarden is de kliniek goed bereikbaar. Verder wordt er al ruim voordat een cliënt bij Lister komt wonen kennisgemaakt met de cliënt in de kliniek en wordt er een persoonlijk begeleider gekoppeld aan de cliënt. Medewerkers kunnen dan ook een dag meelopen in de kliniek om de gang van zaken binnen de kliniek te leren kennen en de cliënt beter leren kennen. Andersom kunnen ook medewerkers uit de kliniek meelopen bij Lister. Op die manier wordt meer dezelfde taal gesproken, wat de overgang van de kliniek naar de BW soepeler laat verlopen. Ook op andere gebieden profiteert Lister van de samenwerking. Zo kan er op het gebied van scholing en klinische lessen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van Van der Hoeven Kliniek. Ook is er maandelijks tbs intervisie in samenwerking met de kliniek waar begeleiders uit het tbs-team van Lister aansluiten. Het reviewteam ziet deze samenwerking als een kracht van Lister en vindt het goed om te zien dat bedrijfsvoering deze samenwerking en uitwisseling niet in de weg staat, maar dat het gezien wordt als een investering voor beide partijen.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Ketensamenwerking
Instelling
Lister
Contactgegevens
wietskevetkamp@lister.nl
Periode
2021 - 2023

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer