Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Team Herstel
De IDU- medewerkers (In-, Door- en Uitstroom-medewerkers) van FPA Rotterdam zijn opgesplitst in de Instroom- coördinatoren die buiten de fpa zijn gesitueerd en de uitstroommedewerkers die onder de fpa vallen. De uitstroommedewerkers werken vanaf de opnamedag samen met de maatschappelijk werker aan het herstel van de cliënt in termen van perspectief, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt een woonprofiel met de cliënt opgesteld, waardoor de cliënt betrokken is bij zijn traject, met haalbare stappen toewerkt naar dit doel en daarin ook een stem heeft. Ook de financiën worden meegenomen in het geheel. Het contact dat het Team Herstel onderhoudt met de ketenpartners zorgt voor een goede bekendheid in de keten en een prettige samenwerking. Zo betrekt Team Herstel de keten soms al vroeg in het uitstroomtraject, wat de uitstroom en de overdracht bevordert.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Omgeving
De prachtige omgeving van FPA Utrecht valt onmiddellijk op. De groene omgeving rondom het terrein zorgt voor patiënten voor een minder ‘’klinisch’’ gevoel en draagt bij aan een prettig therapeutisch milieu. Met recht een parel van FPA Utrecht!
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Gefaseerde doorontwikkeling
FPA Franeker kenmerkt zich door de gestage doorontwikkeling, waarbij goed nagedacht wordt over de context waarbinnen de fpa zich bevindt en de ontwikkelsnelheid die daarbij past. Zo wordt er rekening gehouden met de draagkracht van het team en is er een realistisch (plannings)beleid op de werkgroepen die zijn gevormd om het verandermanagement breed te dragen. De mate waarin het management zicht heeft op de werkvloer is daarbij helpend: het management werkt ten dele ook mee in de uitvoering. Dit maakt dat de ontwikkelingen die zijn ingezet gestaag verlopen, in de goede volgorde zijn ingezet, groot draagvlak en grote kans van slagen hebben.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Ketennetwerk
De ketensamenwerking bij FPA Transfore beperkt zich niet tot samenwerking op cliëntlogistiek niveau, maar ook op het niveau van de kennisoverdracht en ook organisatie van zorg. Een voorbeeld hiervan is de verslavingszorg en de samenwerking met Tactus op het gebied van de kennisdeling, alsook de samenwerking met de polikliniek als het gaat om de uitleen van behandelaren.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
In-, door- en uitstroom
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2020 - 2022

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer