Wat doet het EFP?

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) ondersteunt de opzet en de uitvoering van verschillende kwaliteitsnetwerken. Het EFP voert het projectmanagement uit en zorgt voor de olie die de motor van de netwerken soepel laat lopen.

Het EFP:

  • Traint de (patiënt-) reviewers
  • Maakt afspraken voor bijvoorbeeld reviewbezoeken en terugkomdagen
  • Onderhoudt en verbetert de gebruikte software, op basis van de wensen uit de kwaliteitsnetwerken
  • Begeleidt de reviewdagen
  • Stelt instellings- en landelijke rapporten samen
  • Organiseert en coördineert de jaarlijkse landelijke studiedag 
  • Ondersteunt de adviescommissie (bijvoorbeeld met het verzamelen van evaluaties, het ondersteunen van de voorzitter adviesraad of door vastgestelde standaarden te verwerken in software)

Naast deze taken kan het EFP indien gewenst ondersteuning bieden bij de cyclusstap 5 ‘reflectie en actie’: hoe vertaal je een inspirerend instellingsrapport naar een heldere koers?

Meer over het EFP