Organisatie kwaliteitsnetwerk

Rollen kwaliteitsnetwerk

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit een multidisciplinaire afspiegeling vanuit de instellingen en formuleert de standaarden en het thema. De adviesraad geeft daarnaast advies aan de stuurgroep bij de doorontwikkeling van de methodiek.  

Instellingscoördinator 

De instellingscoördinator (ICO) is binnen de instelling de verbindende schakel tussen de instelling en het EFP en is het eerste aanspreekpunt voor vragen binnen en aan de instelling. De ICO stroomlijnt het proces binnen de instelling zoals beschreven in de cyclusstappen. Daarnaast is de ICO de ambassadeur voor het kwaliteitsnetwerk door collega’s binnen de instelling enthousiast te maken voor deelname. 

Reviewteam

Het reviewteam is een multidisciplinair samengesteld team van medewerkers en cliënten uit verschillende instellingen. De reviewers bespreken voorafgaand aan de reviewdag de zelfreview van de instelling waar zij op bezoek gaan. Tijdens de reviewdag reflecteren ze op de uitdagingen en kwaliteiten van de instelling en komen zo tot een aantal parels en oesters. Elke reviewer brengt zijn eigen unieke perspectief mee. 

Stuurgroep

De stuurgroep is de formele opdrachtgever van het kwaliteitsnetwerk. De stuurgroep is beslissingsbevoegd over de hoofdlijnen, al dan niet in overweging van de adviezen van de adviesraad en de overkoepelende stuurgroep. De stuurgroep stelt de standaarden en thema vast.  

Overkoepelende stuurgroep

De overkoepelende stuurgroep heeft als doel om met alle verschillende kwaliteitsnetwerken op bestuurlijk niveau af te stemmen om kruisbestuiving te bereiken en het merk kwaliteitsnetwerk sterk te houden. De overkoepelende stuurgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het EFP voert het projectmanagement uit en ondersteunt in de opzet en uitvoering van de verschillende kwaliteitsnetwerken. Binnen een kwaliteitsnetwerk zijn zij betrokken bij onder anderen: 

  • Plannen van reviewdagen
  • Voorbereiden van reviewteams
  • Ondersteunen van de reviewdagen
  • Opstellen instellings- en landelijke rapporten
  • Organiseren en coördineren landelijke dag
  • Organiseren en ondersteunen van de stuurgroep- en adviesraadbijeenkomsten