FPA

De forensisch psychiatrische afdelingen willen – door het delen van kennis en ervaring – de kwaliteit van zorg verbeteren.

Kwaliteitsnetwerken

Voortgang huidige cyclus

Looptijd cyclus: 01-09-2022 t/m 31-03-2024
Standaarden bepalen
Zelfreview
Reviewdag
Instellingsrapport
Landelijk rapport
Reflectie- en actiefase
Landelijke dag

In 2013 is het Kwaliteitsnetwerk Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) opgericht vanuit het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in 2020-2022 gaat alweer de zevende cyclus van start. De cyclus start met een adviesraadbijeenkomst waar de domeinen en standaarden voor de zelfreview worden bepaald. De domeinen van de afgelopen cycli zijn: Veiligheid en Risicomanagement, Personeel, Cliënten en Familie, In-, Door- en Uitstroom en Zorgprogramma. Daarnaast staat elke cyclus een nieuw thema centraal. Dit is een onderwerp dat bij alle FPA’s speelt, maar waar nog geen standaard op te formuleren is. De afgelopen cyclus was het thema ‘Alcohol en drugsbeleid’. De cyclus wordt feestelijk afgerond met een landelijke dag.

Lees hier het meest recente landelijke rapport:

Landelijk rapport KN FPA Cyclus 7

Ben je benieuwd naar overige rapporten van deze en andere netwerken? Ga dan naar Publicaties.

Cyclus 7 is van start. Onlangs is het landelijk rapport opgeleverd. Eerder deze cyclus hebben twee adviesraadleden in een kort interview verteld over hun ervaring met het opstellen van de standaarden en het thema. Wil je hier meer over lezen, klik dan op deze link.

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk FPA:

 • FPA Coornhert – Onderdeel van Reinier van Arkel
 • FPA De Boog – Onderdeel van GGNet
 • FPA De Mare & FPA De Schelde – Onderdeel van GGZ WNB
 • FPA Den Haag – Onderdeel van Fivoor
 • FPA GGZ Friesland – Onderdeel van GGZ Friesland
 • FPA GGZ NHN – Onderdeel van GGZ Noord-Holland Noord
 • FPA Kompas – Onderdeel van Pro Persona
 • FPA Radix – Onderdeel van Mondriaan
 • FPA Rotterdam – Onderdeel van Fivoor
 • FPA Transfore – Onderdeel van Transfore
 • FPA Utrecht – Onderdeel van Fivoor
 • FPA de Rooyse Wissel (voorheen Vincent van Gogh) – Onderdeel van Vigo
 • FPA Zuidlaren – Onderdeel van Lentis/Forint
 • FPA De Diepen - GGZ Drenthe