Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Actieve samenwerking binnen en buiten de keten
Op verschillende manieren heeft het reviewteam gezien dat Fonteynenburg de samenwerking actief opzoekt met ketenpartners en partners in de omgeving. Zo wordt er met soortgelijke instellingen uit de regio actief samenwerking gezocht om van elkaar te leren. Ook is er een nauwe samenwerking met Fivoor. Fonteynenburg is op dit moment in gesprek over het ontvangen van klinische lessen over forensische zorg vanuit Fivoor, daarnaast zijn er met Fivoor actief samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de instroom van cliënten. Ook wordt de samenwerking opgezocht bij de overgang van een forensische titel naar een WMO-titel. Fonteynenburg vraagt bij het WMO-indiceringsgesprek of de toezichthouder daarbij aanwezig wil zijn. De toezichthouder kan de (recidive)risico’s vaak beter aankaarten wat kan zorgen voor een hogere indicering. Daarnaast komt het de begeleidingsband ten goede als een begeleider zelf de risico’s niet hoeft te benoemen.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Ketensamenwerking
Instelling
Fonteynenburg
Contactgegevens
m.devroom@fonteynenburg.nl
Periode
2021 - 2023
Vloeiende intake naar instelling
Cliënten ervaren een vloeiende overdracht vanuit de penitentiaire inrichting (PI) of klinische setting naar het forensisch wonen bij Wender. De intake wordt al in de PI gedaan waarmee Wender aan het einde van de detentieperiode zo goed mogelijk kan aansluiten en zo snel mogelijk een plek kan aanbieden. Er wordt vooraf ook nagedacht over een plan B voor het geval er nog geen plek beschikbaar is. Dit zorgt voor een warme overdracht naar de nieuwe instelling. Dit wordt door de cliënten ook als zeer prettig ervaren. In de intake wordt gekeken naar risicoprofiel, actuele delict en delictgeschiedenis, wensen, verwachtingen, doelen, leefgebieden en justitiële kaders. Naar aanleiding van het gesprek wordt bekeken of een cliënt past bij de woonvorm en begeleiding die Wender aanbiedt. Als de locatie niet passend lijkt, denkt Wender mee voor een vervolgplek elders.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Ketensamenwerking
Instelling
Wender
Contactgegevens
i.kootstra@wender.nl
Periode
2021 - 2023
Zorgvuldige intake
Bij de Ontmoeting wordt er bij de intake zorgvuldig bekeken of een cliënt een goede match is met de instelling. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het profiel van de cliënt maar er wordt ook bekeken of de Ontmoeting de zorg en begeleiding kan bieden die de cliënt nodig heeft. Zo worden teleurstellingen bij zowel cliënten als medewerkers voorkomen en wordt gezorgd dat er geen cliënten komen wonen waarvoor het team zich niet voldoende uitgerust voelt. Dat vraagt als instelling kritische reflectie over wat het team op de locatie aankan en dit wordt ook geëvalueerd. Het is goed om te zien dat een goede match met een cliënt voorop staat en niet de druk om bedden te vullen, naast dat dit in het belang van de cliënt is, wordt hiermee ook voorkomen dat het team overvraagd wordt.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Ketensamenwerking
Instelling
Ontmoeting
Contactgegevens
intake@ontmoeting.org
Periode
2021 - 2023
De werkrelatie met de cliënt
IrisZorg Beekbergen biedt een thuis voor cliënten. Ze voelen zich gezien en gehoord door de medewerkers. Cliënten vinden het prettig dat ze niet afgerekend worden als ze de fout in gaan. Medewerkers gaan het gesprek aan met de cliënt over de fout, maar ze voelen zich niet veroordeeld. De ruimte om fouten te maken, zonder daar direct op afgerekend te worden is waardevol voor het herstel. Cliënten voelen dat ze niet perfect hoeven te zijn of op hun tenen hoeven te lopen. Er is ruimte om te herstellen door vallen en opstaan.
Kwaliteitsnetwerk
BW/MO
Cyclus
BW/MO C1
Domein
Forensisch vakmanschap
Instelling
Iriszorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2021 - 2023

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer