Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Individueel zorgteam
Het probleem van de stabiele cliënt wiens contactmomenten met groepsleiding lijden onder de druk vanuit de individuele zorgbehoefte van een andere cliënt in crisis is heel bekend. FPA Rotterdam heeft dit opgelost door het inrichten van een individueel zorgteam. Dit team draagt zorg voor de fhic cliëntpopulatie met vooral individueel beleid en daar waar een cliënt vanuit FPA 1 en, of FPA 2 ook individueel beleid heeft, verzorgen zij de contactmomenten hiermee. Dit betekent dat dit team van 6 mensen inzetbaar is in de gehele fpa. Het is interessant te weten dat dit team ook inzetbaar is voor de fpk. Op deze wijze wordt de begeleidingsdruk constant gehouden en losgekoppeld van de cliënten die (tijdelijk) gebaat zijn bij een meer individueel beleid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022
Cliënt centraal
De cliënt staat duidelijk centraal bij FPA Franeker en bij de behandeling wordt aangesloten op de ontwikkelbehoefte die hij heeft. Er is de mogelijkheid om zelf wijzigingen aan te brengen in het signaleringsplan en ook is de cliënt betrokken bij de vormgeving van het verdere traject en de behandeling. De professionals zijn gewend de vraag te stellen, hoe de cliënt denkt dat hij het best geholpen is en gebruiken zij hun professionele kijk met gepaste terughoudendheid om oprecht te kunnen luisteren naar hetgeen de cliënt zelf vindt en ervaart. De professionals hanteren een duidelijk kader dat gebaseerd is op het bieden van veiligheid van de cliënt, de cliëntgroep en de medewerkers. Daarbinnen is er veel mogelijk wat betreft de kijk van de individuele cliënt op zijn herstel. Het is mooi dat deze fpa niet denkt in termen van herstel- ondersteunende zorg als tegenhanger van de risico- gestuurde zorg, maar deze (wellicht tegenstrijdige) visies juist complementair aan elkaar laat zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Zorg voor elkaar
Het reviewteam signaleerde dat ondanks het personeelsverloop en de afstand tussen de verschillende teams, men aandacht heeft voor elkaar. Om elkaar te helpen worden waar nodig taken (tijdelijk) overgenomen en staat medewerkers voor elkaar klaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Deskundigheidsbevordering
De VOV heeft in samenwerking met het behandel- en managementteam een indrukwekkende opleidingsstructuur neergezet. Er zijn drie opleidingsdagen met een organisatorisch dagdeel en een zorginhoudelijk dagdeel. Daarbij vindt er kennisoverdracht plaats en wordt de organisatie van zorg eenduidig neergezet. Ook is er structureel een teambuildingsdag per jaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2020 - 2022

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer