Kwaliteitsnetwerken

Het kwaliteitsnetwerk is een methodiek voor professionals en cliënten om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Kernwaarden

Oval halfKwaliteitsnetwerken
FPAFVZFPC/KDe BorgBW/MO

Uitgelichte parels

Alle parels
Communicatie/samenwerking (overlegstructuur)
Iedereen bij FPA de Diepen is goed op de hoogte is van beleid, discussiepunten in het beleid en ook toekomstige ontwikkelingen. Er zijn met personeel door alle lagen van de organisatie -en ook met de patiëntgroep- regelmatig overlegmomenten. Zo is er een cliënt- staf overleg tussen management en de cliënten, zijn er leefgroep- momenten die naar gelang de sfeer worden opgeschaald en ook weer afgeschaald, is er een multidisciplinaire samenwerking door de expertisegebieden, waarbij op inhoud met elkaar wordt gedeeld en wordt er jaarlijks gestructureerde cliëntfeedback gevraagd. Dit laatste wordt ook aangevuld met de pilot “happy or not”, waarbij er een feedbackzuil rouleert onder de diverse afdelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Diepen - GGZ Drenthe
Contactgegevens
Menno.voortman@ggzdrenthe.nl
Periode
2020 - 2022
Cliënt centraal
De cliënt staat duidelijk centraal bij FPA Franeker en bij de behandeling wordt aangesloten op de ontwikkelbehoefte die hij heeft. Er is de mogelijkheid om zelf wijzigingen aan te brengen in het signaleringsplan en ook is de cliënt betrokken bij de vormgeving van het verdere traject en de behandeling. De professionals zijn gewend de vraag te stellen, hoe de cliënt denkt dat hij het best geholpen is en gebruiken zij hun professionele kijk met gepaste terughoudendheid om oprecht te kunnen luisteren naar hetgeen de cliënt zelf vindt en ervaart. De professionals hanteren een duidelijk kader dat gebaseerd is op het bieden van veiligheid van de cliënt, de cliëntgroep en de medewerkers. Daarbinnen is er veel mogelijk wat betreft de kijk van de individuele cliënt op zijn herstel. Het is mooi dat deze fpa niet denkt in termen van herstel- ondersteunende zorg als tegenhanger van de risico- gestuurde zorg, maar deze (wellicht tegenstrijdige) visies juist complementair aan elkaar laat zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2020 - 2022
Multidisciplinair verbetertraject
Binnen FPA de Mare wordt gewerkt aan het versterken van de sfeer en het geven van feedback aan elkaar. Er zijn multidisciplinaire teams opgezet om de verbinding en samenwerking tussen disciplines te verbeteren en mee te denken over de verbetering van het leefklimaat. Een coach biedt daarbij ondersteuning en iedere twee weken vindt een terugkoppeling van de voortgang plaats.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2020 - 2022
Regie bij cliënt met de module 'samen beslissen'
FPA Vincent van Gogh werkt met de module “Samen beslissen”. Op een aantrekkelijke, haast spelenderwijze wordt samengewerkt met de cliënt aan de oriëntatie op zijn behandeldoelen. De cliënten krijgen op een begrijpelijke wijze meer inzicht in hoe zij hun perspectief zien en kunnen de vergelijking trekken met hoe het behandelend team dit ziet. Het geeft aanleiding tot gesprek over de overeenkomsten en de verschillen en soms ook verbazing over de mate van zelfinzicht daar waar je het soms niet verwachtte.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C7
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2020 - 2022

Wat is het kwaliteitsnetwerk?

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals, waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan.

Lees meer