BW/MO

De BW/MO is haar eigen kwaliteitsnetwerk gestart! Door het delen van kennis, ervaringen en best-practices wil de BW/MO-sector gezamenlijk de kwaliteit van zorg en begeleiding aan forensische cliƫnten verbeteren.

Kwaliteitsnetwerken

Voortgang huidige cyclus

Looptijd cyclus: 01-01-2021 t/m 01-06-2023
Landelijk rapport
Reflectie- en actiefase
Landelijke dag

De eerste cyclus is inmiddels van start gegaan. De deelnemende instellingen hebben bekend gemaakt wie vanuit hun instelling deelneemt aan de stuurgroep en de adviesraad van het kwaliteitsnetwerk. Daarnaast hebben zij ieder een instellingscoördinator aangewezen. Om de methode van het kwaliteitsnetwerk zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de context van de BW/MO-sector hebben de stuurgroepleden met elkaar gesproken over de vormgeving van de eerste cyclus. Hierna zijn de adviesraad en alle instellingscoördinatoren bijeengekomen om kennis te maken. De adviesraadleden hebben in september en oktober 2021 gezamenlijk de domeinen en standaarden voor deze eerste cyclus opgesteld. De standaarden moeten niet worden gezien als minimale eisen waar een instelling aan zou moeten voldoen, maar als gemeenschappelijke ambities en wat de deelnemende BW/MO-instellingen gezamenlijk als goede kwaliteit van zorg beschouwen. De standaarden vormen input voor de zelfreview en de aanleiding tot de gesprekken tijdens de reviewdagen.

Het Kwaliteitsnetwerk BW/MO is officieel van start gegaan middels een kick-off webinar in december 2021. Het webinar is hier terug te kijken. De reviewdagen hebben plaatsgevonden van maart t/m juni 2022. De deelnemende instellingen hebben bij elkaar een kijkje in de keuken genomen en ontdekten parels en oesters. De volgende stap is het samenbrengen van de bevindingen in het landelijk rapport.

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk BW/MO:

 • De Binnenvest
 • Fonteynenburg
 • HVO-Querido
 • IrisZorg
 • Leger des Heils
 • Lentis - BW Forint
 • Lister
 • Ontmoeting
 • Pameijer
 • RIBW Nijmegen en Rivierenland
 • RIBW Overijssel
 • Tussenvoorziening
 • Wender

Ook zijn er enkele BW/MO-instellingen die niet volledig aan de eerste cyclus kunnen deelnemen, maar wel hun input hebben geleverd door aan te sluiten bij de adviesraad of via andere kanalen (bijvoorbeeld via KNAPP).

Ben je betrokken bij het Kwaliteitsnetwerk BW/MO? Of geïnteresseerd in de voortgang? Meld je dan ook aan op KNAPP! KNAPP is het online kennisdeelplatform voor professionals uit de forensische zorg en is ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. Je kunt je hier aanmelden en lid worden van de groep van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO: