BW/MO

De BW/MO is haar eigen kwaliteitsnetwerk gestart! Door het delen van kennis, ervaringen en best-practices wil de BW/MO-sector gezamenlijk de kwaliteit van zorg en begeleiding aan forensische cliƫnten verbeteren.

Kwaliteitsnetwerken

Voortgang huidige cyclus

Looptijd cyclus: 01-01-2021 t/m 01-04-2023

Dertien instellingen voor beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang hebben hun handen ineen geslagen en zijn in 2021 hun eigen kwaliteitsnetwerk gestart. De deelnemende instellingen werken gelijktijdig aan het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het verminderen van risico’s op recidive. Gezamenlijk willen zij reflecteren op de huidige kwaliteit van forensische zorg en begeleiding en daarin het leren van elkaar bevorderen. Daarom zijn de deelnemende BW/MO-instellingen hun eigen kwaliteitsnetwerk gestart dat specifiek is toegespitst op de forensische zorg binnen de instellingen. 

De adviesraadleden hebben in september en oktober 2021 gezamenlijk de standaarden voor deze eerste cyclus opgesteld. De standaarden zijn ondergebracht in de volgende domeinen: Forensisch Vakmanschap, Ketensamenwerking, Cliëntperspectief, Risico en Veiligheid en Destigmatisering. De standaarden moeten niet worden gezien als minimale eisen waar een instelling aan zou moeten voldoen, maar als gemeenschappelijke ambities en wat de deelnemende BW/MO-instellingen gezamenlijk als goede kwaliteit van zorg beschouwen. De standaarden vormen input voor de zelfreview en de aanleiding tot de gesprekken tijdens de reviewdagen.

Het Kwaliteitsnetwerk BW/MO is officieel van start gegaan middels een kick-off webinar in december 2021. Het webinar is hier terug te kijken. De reviewdagen hebben plaatsgevonden van maart t/m juni 2022. Vervolgens is in december 2022 het landelijk rapport uitgebracht. In dit rapport lees je de rode draad van alle reviewdagen, zoals de overkoepelende parels en oesters. Om de eerste cyclus feestelijk af te sluiten wordt 30 maart 2023 een landelijke dag georganiseerd. 

Landelijk rapport cyclus 1

Landelijk rapport cyclus 1: Leren van elkaar

Hoogtepunten Landelijk rapport

Deelnemende instellingen cyclus 1

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk BW/MO:

 • De Binnenvest
 • Fonteynenburg
 • HVO-Querido
 • IrisZorg
 • Leger des Heils
 • Lentis - BW Forint
 • Lister
 • Ontmoeting
 • Pameijer
 • RIBW Nijmegen en Rivierenland
 • RIBW Overijssel
 • Tussenvoorziening
 • Wender

Ook zijn er enkele BW/MO-instellingen die niet volledig aan de eerste cyclus kunnen deelnemen, maar wel hun input hebben geleverd door aan te sluiten bij de adviesraad of via andere kanalen (bijvoorbeeld via KNAPP).

Ben je betrokken bij het Kwaliteitsnetwerk BW/MO? Of geïnteresseerd in de voortgang? Meld je dan ook aan op KNAPP! KNAPP is het online kennisdeelplatform voor professionals uit de forensische zorg en is ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. Je kunt je hier aanmelden en lid worden van de groep van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO: