Kwaliteitsnetwerken

In 2013 zijn de FPA’s met financiële steun van het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) begonnen met het vertalen van de Britse methodiek ‘quality networks’ naar de Nederlandse forensische context en een pilot werd uitgevoerd. De methodiek bleek succesvol. Verbeterplannen werden opgepakt, de samenwerking tussen de FPA’s werd geïntensiveerd en kennis en kunde werd volop gedeeld.

Andere sectoren uit het forensisch veld raakten ook geïnteresseerd in het kwaliteitsnetwerk. In 2015 zijn de SGLVG-instellingen, verenigd in De Borg, gestart met het Kwaliteitsnetwerk De Borg. In 2016 zijn de forensische verslavingszorginstellingen gestart met het Kwaliteitsnetwerk FVZ. In 2018 zijn de forensische psychiatrische centra en klinieken gestart met het Kwaliteitsnetwerk FPC/K. Daarnaast zijn een aantal Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang organisaties in 2021 gestart met de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO.