FPC/K

De forensisch psychiatrische centra en klinieken willen - door het delen van kennis en ervaring - de kwaliteit van zorg en behandeling aan forensisch patiënten verbeteren. 

Kwaliteitsnetwerken

Voortgang huidige cyclus

Looptijd cyclus: 01-02-2022 t/m 31-05-2024
Reviewdag
Instellingsrapport
Landelijk rapport
Reflectie- en actiefase
Landelijke dag

Eind 2022 is de derde cyclus van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K van start gegaan. Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K sluit goed aan bij het reeds lopende landelijk project van de FPC's en FPK's waarin als doel gesteld is om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar. Het versterken van de dialoog en daarmee het lerende vermogen stimuleren is een van de speerpunten.

Een multidisciplinaire afvaardiging vanuit de instellingen geeft inhoudelijk vorm aan de methodiek. Ervaringsdeskundigen en patiënten spelen hierin een grote rol om het patiëntenperspectief te vertegenwoordigen. Het streven is om de methodiek door te ontwikkelen voor de hele FPC/K-sector zodat alle instellingen optimaal kunnen profiteren van elkaars kennis.

Lees hier het meest recente landelijke rapport:

Landelijk rapport cyclus 2 2021

De volgende instellingen nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk FPC/K: 

 • FPC Van der Hoeven kliniek 
 • FPK Inforsa 
 • FPK Assen 
 • CTP Veldzicht 
 • FPC Kijvelanden 
 • FPK Rotterdam 
 • FPC de Rooyse Wissel 
 • FPC de Oostvaarderskliniek 
 • FPC Pompestichting 
 • FPK de Woenselse Poort  
 • FPC Dr. S. van Mesdag  
 • FPK de Beuken, Trajectum  

Ben je benieuwd naar overige rapporten van deze en andere netwerken? Ga dan naar Publicaties.