STA

In 2013 is de samenwerking tussen het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en het Quality Network for Forensic Mental Health Services van het Royal College of Psychiatrists in Londen gestart. In 2018 heeft het EFP en de Pompestichting in samenwerking met Elizabeth Allen, de See Think Act (STA) methode vertaald naar de Nederlandse situatie. De STA - methodiek is een product van de Engelse kwaliteitsnetwerken. 

In de STA-methode is Relationele veiligheid een belangrijk thema. De STA-methode kan waardevolle handvatten en inspiratie bieden om de veiligheid van jezelf, je collega’s, patiënten en de maatschappij blijvend te borgen. Hiervoor kan de Relationele Veiligheid Verkenner gebruikt worden. Deze verkenner toont in een diagram de vier gebieden van relationele veiligheid en biedt suggesties over hoe jij en je team de relationele veiligheid kunnen vergroten. 

Begin 2021 is een nieuwe versie van het STA-boekje uitgebracht. In dit boekje is een hoofdstuk opgenomen met ervaringen uit het dagelijks werken met de STA-methodiek binnen de Pompestichting. Ook zijn er implementatietips toegevoegd. 

Daarnaast heeft het EFP samen met de Pompestichting diverse posters ontwikkeld die je helpen bij het STA-denken. Er zijn 17 posters in diverse thema's. 

Het STA-boekje, de posters en de Relationele Veiligheid Verkenner zijn gratis te downloaden van de website. Daarnaast kun je het boekje bestellen via onderstaand formulier. 

Bestelformulier: