Overzicht cyclus

Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan. Op basis van die uitkomsten gaat men aan de slag met verbeteringen en evaluatie, om vervolgens weer een nieuwe cyclus te starten. Hieronder staan de zeven verschillende stappen van de cyclus uitgelegd. 
 

Standaarden bepalen

Een adviesraad die bestaat uit een multidisciplinaire afspiegeling vanuit de instellingen formuleert elk jaar de standaarden. Gezocht wordt naar een ambitieuze set standaarden die aanleiding geven voor een gesprek rond de vraag ‘hoe pakken jullie dat nu aan?’. Het is hierbij belangrijk dat het niet gaat om minimale eisen waaraan een instelling in elk geval zou moeten voldoen. Voor het bijstellen van standaarden gebruikt de adviesraad de uitkomsten van de evaluatie van de voorgaande cyclus. Ook kan elk jaar een thema gekozen worden; dit is een onderwerp waarover professionals graag met elkaar in gesprek willen, maar dat zich nu nog niet in een standaard laat vangen.

Zelfreview

Elke instelling vult de zelfreview in. Aan de hand van de standaarden bespreken medewerkers en cliënten met elkaar wat de stand van zaken is in de instelling. Belangrijk is daarbij niet alleen de uitkomst (voldoen we er helemaal, deels of niet aan?) maar met name de toelichting: ‘hoe geven wij dit vorm?’. 

Reviewdag

Na de zelfreview gaat een reviewteam een dag langs bij de instelling. Het reviewteam bestaat uit een multidisciplinaire afvaardiging vanuit andere instellingen, waaronder één cliënt of ervaringsdeskundige. Deze reviewers gaan op basis van de zelfreview in gesprek met afdelingsmedewerkers, behandelaars, cliënten en directie over de vraag ‘hoe doen jullie dat nu hier?’. Het doel van de dag is om erachter te komen wat de instelling uitzonderlijk goed doet en op welke fronten er nog ontwikkeling mogelijk/wenselijk is.

Instellingsrapport

Na het reviewbezoek ontvangt de instelling een (vertrouwelijk) instellingsrapport. In dit rapport worden de uitkomsten op de standaarden beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kwaliteiten (parels) en uitdagingen (oesters).

Landelijk rapport

Als alle instellingsrapporten gereed zijn, wordt een landelijk rapport uitgebracht. Dit rapport geeft een (geanonimiseerd) overzicht van de stand van zaken in de sector: rond welke standaarden liggen er uitdagingen en op welke fronten doet de sector het al heel goed? Daarnaast beschrijft het rapport de best-practices (parels) en noemt daarbij ook de contactgegevens van degene die er meer over kan vertellen.

Reflectie en actie

Naar aanleiding van de zelfreview, de reviewdag en het instellingsrapport, worden de deelnemende instellingen uitgenodigd om weer met elkaar in gesprek te gaan over de vraag ‘waar ligt onze ambitie voor de komende periode?’. Afhankelijk van de specifieke doelgroep en context van de instelling wordt besloten op welke fronten men zich wil ontwikkelen.

Landelijke dag

Op de landelijke dag staat uitwisseling voorop: best-practices (parels) worden getoond en gedeelde uitdagingen (oesters) worden besproken. Ook wordt vooruit gekeken naar de komende periode: welke ambities hebben de instellingen? Hoe kunnen ze die bereiken?

StandaardenbepalenZelfreviewReviewdagInstellings-rapportLandelijk rapportReflectie- en actiefaseLandelijke dag