Wat is een kwaliteitsnetwerk?

Het Kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te ver­hogen, gedragen door professionals en patiënten, waarbij kijken hoe anderen het doen, en daarmee het leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk be­palen van standaarden,  waarop vervolgens reviewteams van professionals en patiënten van instellingen elkaar bevragen.

Het is goed om te benoemen dat een kwaliteitsnetwerk géén audit is. In tegenstelling tot HKZ- en inspectiebezoeken is het geen controle en er worden geen ‘vinkjeslijsten’ afgewerkt.

‘Parels en Oesters’

Binnen de kwaliteitsnetwerken gaan reviewteams op zoek naar tops en tips die we  ‘parels en oesters’ noemen. Elk reviewteam geeft scores voor de standaarden die vooraf zijn afgesproken (van ‘voldoet’ tot ‘voldoet niet’). Een parel is iets dat goed gaat. Dit mag gevierd worden en hier kunnen anderen van leren. Een oester zit nog dicht, maar kan van een zandkorreltje een parel maken. Met andere woorden; de oester kan een parel worden als professionals en patiënten er samen mee aan de slag gaan.
Deze metafoor komt in alle netwerken terug en in de vijf jaar die we nu werken met de kwaliteitsnetwerken zijn er al vele parels gevonden en vele oesters gekraakt! Lees de rapporten om te weten welke dat zijn.