FVZ

De forensische verslavingszorgorganisaties willen - door het delen van kennis en ervaring - de kwaliteit van zorg verbeteren om zo huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet te treden.

Kwaliteitsnetwerken

In 2016 is het Kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg (FVZ) opgericht en in 2020 is alweer de derde cyclus van start gegaan. De cyclus start met het bepalen van de domeinen en de standaarden voor de review. De domeinen van de afgelopen cycli zijn: Personeel, Cliëntperspectief, Behandelinhoudelijk en Samenwerken met en in de keten. Daarnaast staat elke cyclus een nieuw thema centraal. Dit is een onderwerp dat bij alle FVZ-organisaties speelt, maar waarvoor nog geen standaard te formuleren is. Voor deze cyclus was dat ‘Binden en borgen van personeel vanwege de huidige arbeidsmarkt problematiek’.

De volgende organisaties nemen deel aan het Kwaliteitsnetwerk FVZ:

  • Tactus Verslavingszorg
  • FVK Basalt
  • Verslavingszorg Noord Nederland
  • Inforsa
  • Novadic-Kentron
  • IrisZorg
  • Terwille
  • Stichting Antes
  • Radix

Lees hier het meest recente landelijke rapport:

Landelijk rapport cyclus 3 2020 - 2021

Ben je benieuwd naar overige rapporten van deze en andere netwerken? Ga dan naar Publicaties