Rapporten

Landelijk rapport cyclus 1 Kwaliteitsnetwerk De Borg

De eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk De Borg heeft plaatsgevonden in 2015. Wil je meer weten over de sectorbrede bevindingen en wat je daarmee kunt doen? Lees dan hier het landelijk rapport.

Download publicatie als PDF

Landelijk rapport cyclus 1 Kwaliteitsnetwerk De Borg