Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Eigen maken van signaleringsplan
De cliëntenmap (ook wel “verlofmap” genoemd) bevat onder andere het signaleringsplan voor de cliënt met de rode, oranje en groene fase. Cliënten bewaren allemaal zelf hun eigen map op de afdeling. Het individuele signaleringsplan wordt samen met cliënten opgesteld en ze worden gestimuleerd om deze te gebruiken
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
STEVIG - Dichterbij
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Betrekken van de cliënt bij de behandeling
Bij FPA Transfore voelt de cliënt zich eigenaar van zijn behandeling. Zo wordt het behandelplan in samenspraak met de cliënt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. Cliënten zijn de gehele behandelplanbespreking aanwezig. Iets wat voor de fpa vanzelfsprekend is maar wat in de praktijk nog niet overal doorgevoerd is.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2019 - 2020
Voor- en nazorg voor de cliënt
Een cliënt wordt voor en na plaatsing altijd benaderd door een maatschappelijk werker. Hier wordt actief aan gewerkt en er wordt veel voor geregeld om dit mogelijk te maken. Het uitgangspunt dat hierbij aangehouden wordt, is ‘het eerste contact is het belangrijkste contact
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Betrekken van de cliënt bij de behandelplanbespreking
Bij FPA Vincent van Gogh wordt het behandelplan in samenspraak met de cliënt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. Zo mogen cliënten eigen doelen formuleren in het behandelplan. Cliënten zijn tevens de gehele behandelplanbespreking/behandelplanevaluatie aanwezig. Iets wat voor de fpa vanzelfsprekend is maar wat in de praktijk nog niet overal doorgevoerd is. Cliënten ervaren dit als erg prettig en omdat zij het belangrijk vinden aanwezig te zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2019 - 2020
Ambulante team betrokken bij de kliniek
Wanneer cliënten vanuit een klinische opname doorstromen naar ambulant worden zij al vroeg ingebracht bij het ambulante team waarna de cliënten binnen de kliniek al gezien worden door ambulante begeleiders. Dit draagt bij aan een warme overdracht
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Flexibele inzet 24-uurszorg
Binnen FPA De Mare en FPA De Schelde is de 24-uurszorg erg flexibel inzetbaar. Zo geven medewerkers naast de dagelijkse taken ook trainingen aan de cliënten. Hierbij kun je denken aan de module ‘Blijf uit de problemen’, Weet Wat Je Kan en de cursus VRIS. De fpa kijkt goed welke medewerker het leuk vindt om training te geven en wie affiniteit heeft met het onderwerp van de training. In het rooster van de 24-uurszorg wordt ten slotte rekening gehouden met de trainingen. Medewerkers worden uitgeroosterd van de dagelijkse taken zodat zij de training goed kunnen voorbereiden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2019 - 2020
Behandeling op maat
Binnen Trajectum Noord is de kwaliteit van zorg hoog met betrekking tot onder andere de SGLVG-kennis, vaktherapie en de behandelmodules van De Borg. Behandelmodules worden vaak individueel gegeven, ondanks dat de basis een groepsbenadering is. Er wordt gekeken naar wat de cliënt wanneer nodig heeft en daar wordt op ingespeeld.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Herstelgerichte visie
FPA GGZ Friesland werkt vanuit een herstelgerichte visie. Zo is er een goede samenwerking in de keten met onder andere de forensische herstelsetting (fhs) en ForFACT, staat het toekomstperspectief vanaf het begin van de behandeling centraal, wordt familie betrokken en heeft de fpa een ervaringsdeskundige in dienst. De fhs is een tussenstap tussen de fpa en een reguliere beschermd wonen organisatie. Per cliënt wordt ingeschat of deze tussenstap nodig is. ForFACT wordt vanaf het begin van de behandeling betrokken en geeft daarnaast o.a. herstelgroepen op de fpa. ForFACT start de behandeling al op wanneer de cliënten nog op de FPA verblijven maar een overstap naar ambulant in het vooruitzicht ligt. Vanaf het begin van de behandeling wordt gestart met de oriëntatie/uitvoering van ideeën die betrekking hebben op het toekomstperspectief. Middels trajectbegeleiding kunnen cliënten aangeven waar zij naartoe willen werken met betrekking tot activiteiten in de dagelijkse begeleiding zoals werk of opleiding. Cliënten werken daarnaast aan weekdoelen. Zo hebben zij wekelijks de weekdoel-bespreking waarbij de doelen worden opgesteld en geëvalueerd. De cliënt en, wanneer de cliënt dit wil, de familie/naasten van de cliënt zijn standaard aanwezig bij de zorgafstemmingsgesprekken (ZAG’s). Tijdens deze bijeenkomsten wordt het behandelplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. GGZ Friesland heeft tot slot een ervaringsdeskundige in dienst die zorgt dat de herstelvisie continu uitgedragen wordt. Deze ervaringsdeskundige werkt op zowel de fpa, de fhs, de poli fp en bij de ForFACT waardoor hij in de gehele forensische keten betrokken kan blijven bij de client.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2019 - 2020
Bejegening naar de cliënt
Medewerkers van Trajectum Noord geven aan dat, ondanks alle personeelswisselingen en hoge werkdruk, zij nog altijd de juiste bejegening naar de cliënt vast hebben kunnen houden. Dit komt mede voort uit passie voor de SGLVG-doelgroep waarbij er veel kennis is van deze doelgroep.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Boschoord
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Herstelgericht werken
Binnen FPA Kompas wordt herstelgericht gewerkt. Dit gebeurt onder andere door middel van de CRA en SRH methodiek. Cliënten zijn vanaf opname in de fpa ook direct betrokken bij de behandeling. Vanuit het behandelplan ontstaat vervolgens ook het rehabilitatieplan waarbij de behandeldoelen kleiner gemaakt worden. Hierbij wordt gekeken naar wat een cliënt kan en wil: hij wordt daarmee in zijn kracht gezet. Cliënten en aanwezige steunfiguren zijn de gehele behandelplanbespreking aanwezig. FPA Kompas kijkt echt naar de mogelijkheden van cliënten en stuurt op succeservaringen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2019 - 2020
Cliënt als maatje
Cliënten hebben de mogelijkheid om een connectie te maken met een andere cliënt binnen Trajectum Oost, een maatje. Deze connectie met een andere cliënt kan ook afdeling overstijgend zijn. Vanuit het oog voor de cliënt hebben en out-of-the-box denken is deze mogelijkheid voortgekomen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Cliënt en zijn systeem
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
IDU-medewerkers
Vorig jaar waren de IDU-medewerkers (In-, Door- en Uitstroom-medewerkers) een parel en dit jaar is het zeker weer een parel om trots op te zijn! FPA Rotterdam is erg enthousiast over haar In-, Door- en Uitstroom (IDU)-medewerkers. Zo wordt er gezegd “Het zijn keien van mensen die de hele instroom, doorstroom en uitstroom onder controle hebben. Ze hebben veel kennis over het netwerk en ketenpartners. Dit is fantastisch!” en “IDU-medewerkers zijn goud waard en zijn de spin in het web die verwijzers kennen. Ze hebben alles scherp in beeld, bewaken de bedbezetting en schakelen heel snel met de behandelaren.” IDU-medewerkers houden zich vanaf de opnamedag bezig met de doorstroom en het vervolgtraject van de cliënt. Zo stellen zij een woonprofiel op om te kijken waar de cliënt na de opname naartoe kan uitstromen. De IDU-medewerkers hebben veel kennis van en contact met de ketenpartners en betrekken de ketenpartners al vroeg in het traject. Ze zijn hierdoor goed bekend in de keten waardoor de uitstroom veelal vlot verloopt.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Oog voor de cliënt
De medewerkers van Trajectum Oost staan naast de cliënt en hebben oog voor de cliënt. Dit uiten zij door creatief en out-of-the-box te denken in de benadering naar en behandeling van de cliënt, waarbij een programma op maat per cliënt eerder regel dan uitzondering is. Medewerkers tonen aan volhardend te zijn in de benadering naar de cliënt en blijven zich onvoorwaardelijk inzetten voor de cliënt
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
MindUp
MindUp begeleidt cliënten bij werk en dagbesteding. Met MindUp biedt FPA GGZ Friesland cliënten prachtige mogelijkheden voor dagbesteding op het terrein. Zo zit in het gebouw van MindUp onder andere een fietswerkplaats, een productiewerkplaats en een houtwerkplaats. De receptie van dit gebouw wordt bemand door cliënten, die daarnaast administratieve taken uitvoeren. Op het terrein hebben jullie tevens de kas waar groenten verbouwd worden. Het onderhoud op het terrein van GGZ Friesland wordt, onder begeleiding, door de groenvoorziening en het klussenteam gepleegd. In het restaurant De Tille werken cliënten zowel in de keuken als in de bediening. Tot slot wordt de link naar buiten gemaakt, zo is er een winkeltje waar de producten verkocht worden en kunnen cliënten extern doorstromen!
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2019 - 2020
Ervaren veiligheid bij incidenten
Wanneer er alarm gegeven wordt op een afdeling van Trajectum Oost en de piepers afgaan, weten medewerkers dat hun collega’s te hulp zullen schieten. Collega’s staan voor elkaar klaar en het gebruik van de piepers is goed georganiseerd. Iedereen draagt een pieper en reageert consequent op alarmen. Dit resulteert in vertrouwen in de collega’s en een ervaren gevoel van veiligheid bij het voorvallen van incidenten
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Personeel
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Specialisatie in een aparte afdeling voor LVB en ASS
FPA De Boog heeft een afdeling gespecialiseerd in LVB-problematiek en een afdeling gespecialiseerd in autisme. Op deze afdelingen zijn er mogelijkheden om kamers prikkelarm te maken en de verlichting in de gangen aan te passen in sterkte. Op de LVB-afdeling wordt er onder andere gebruik gemaakt van de module ‘Weet Wat Je Kan’ en de ‘Levensloop’. De handreiking LVB (opgeleverd vanuit KFZ) wordt geïmplementeerd. FPA De Boog heeft recent voor beide afdelingen de zorglijnen aangepast. Zo kunnen de zorglijnen zowel op afdelingsniveau als op individueel niveau gevolgd worden en gaan voornamelijk over het bejegeningsplan en de testbatterij.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2019 - 2020
Zelfkennis en inzicht
Het management van Trajectum Noord heeft veel zelfkennis en inzicht op het gebied van de te bereiken doelen en de tekortkomingen binnen de organisatie. Zij zien goed in waar het in sommige gevallen nog ontbreekt, zoals scholing voor medewerkers. Het management toont een grote bereidheid en welwillendheid om medewerkers nog meer te kunnen bieden, mede omdat zij het belang inzien van het binden van de medewerkers aan de organisatie.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Overig
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Specialismen
FPA GGZ NHN is een heel vooruitstrevende fpa. Zo heeft zij in het verleden als eerste fpa stappen gezet in onder andere het in huis halen van ervaringsdeskundigheid en het opnemen van cliënten met een zedendelict. FPA GGZ NHN zijn een lerende organisatie en wil zich steeds opnieuw en verder specialiseren. Dit maakt dat de fpa elke doelgroep kan huisvesten en behandelen én met veel cliënten grote stappen kan zetten. Naast het vooruitstrevende is FPA GGZ NHN ook innovatief. Zo wil de fpa de digitalisering in huis halen en hier is zij ook actief mee bezig.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2019 - 2020
Goede afstemming tussen Werk & Activiteiten en afdelingen
Er is een goede afstemming tussen Werk & Activiteiten en de verschillende afdelingen binnen Trajectum Oost. Een begeleider van de betreffende afdeling gaat met de cliënt mee naar werk- en dagbesteding zodat de cliënt tijdens werk en activiteiten altijd een vertrouwd gezicht heeft. De begeleider weet hoe het op dat moment met de cliënt gaat en kan wanneer nodig daarop inspelen
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Overig
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Veel groepstherapieën
FPA Radix biedt veel behandelingen middels groepstherapie aan. Zo is er de leerdoelengroep, beeldende groepstherapie, muziektherapie, PMT, leefgroepen, terugvalpreventiegroep, Liberman module en huiskamer besprekingen. Naast het aanbod aan groepstherapieën zijn individuele therapieën ook mogelijk.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2019 - 2020
Inzicht
Het managementteam van Trajectum Oost heeft goed inzicht in de thema’s binnen de organisatie waar het minder goed mee gaat. Zij zien waar de knelpunten liggen en bespreken deze binnen het management. Het management focust op het beleid om meer eenduidigheid te krijgen in richtlijnen van de verschillende afdelingen en besteden hier veel tijd en aandacht aan
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Overig
Instelling
Trajectum Berkelland
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Beleid op het gebied van alcohol en drugs
FPA Zuidlaren heeft een goed beleid rondom het gebruik van alcohol en drugs. Zo geldt er op de gesloten afdeling een zero tolerance beleid waarbij gebruik niet gedoogd wordt. Op de andere afdelingen maakt de fpa gebruik van een afdelingsbeleid. Op dit beleid kan individueel, middels zorg op maat, van afgeweken worden. Op deze manier krijgt iedere cliënt een soort individueel beleid met daarin een behandeling op maat. Hierbij kijkt de fpa goed naar de risicotaxatie en wordt er ingespeeld op de risico’s van de cliënt. FPA Zuidlaren ziet terugval als onderdeel van de behandeling wat maakt dat cliënt fouten mag maken. Gebruik en de zucht wordt dan ook in het signalerings- en verlofplan verwerkt. Het verlofbeleid wordt daarnaast goed bekeken. Wanneer het veiligheidsrisico het toe laat kijkt de fpa zo veel als mogelijk naar de kansen voor de cliënt en waar de verantwoordelijkheid bij de cliënt gelegd kan worden. Dit alles tezamen maakt het mogelijk dat gebruik soms gedoogd wordt, mits hierover goede afspraken gemaakt zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Thema
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2019 - 2020
Contact en hechting met cliënten bij Wier Ambulant
Wier Ambulant heeft een bijzondere manier van contact maken met en hechting creëren voor de cliënten. Medewerkers zoeken allereerst aansluiting met de cliënt en maken oprecht contact met de cliënt voordat zij zich gaan richten op verandering en behandeling. Medewerkers proberen een relatie met de cliënt aan te gaan en te onderhouden, gericht op normalisatie en herstel.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Verslavingsbehandeling
FPA Utrecht heeft het afgelopen jaar veel veranderingen doorgevoerd in haar alcohol- en drugsbeleid en de behandeling van verslavingsproblematiek. Zo is allereerst in het scholingsprogramma voor medewerkers een verplicht onderdeel drugsherkenning opgenomen. Daarnaast zijn de controles verscherpt en worden cliënten standaard gescreend wanneer er een geschiedenis is van verslavingsproblematiek. Voor cliënten met verslavingsproblematiek zijn er drie verschillende behandelgroepen opgericht om aan deel te nemen. Zo is er voor de ongemotiveerde cliënten een vooroverwegingsgroep. Voor de gemotiveerde cliënten de CRA groep (gebaseerd op de Community Reinforcement Approach methodiek) en er is terugvalpreventie voor de cliënten die tijdens de behandeling in het gebruik van alcohol en/of drugs terugvallen. De verschillende groepen worden wekelijks georganiseerd.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Thema
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Multidisciplinair observatieprogramma
Sinds januari 2019 zet Wier een nieuw observatieprogramma in, tijdens de eerste maanden van opname van de cliënt. Tijdens dit programma maakt de cliënt kennis met verschillende soorten therapie en werk- en dagbesteding. Deze periode is erop gericht om kennis te maken met de cliënt en voor de cliënt om kennis te maken met Wier en de (behandel)mogelijkheden bij Wier
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Activiteiten en dagbesteding
FPA GGZ NHN heeft een ongekend aanbod aan activiteiten en dagbesteding. Zo is er op het terrein onder andere een kaasmakerij, een fietsenwerkplaats, houtbewerking, een kwekerij, een drukkerij, een groenvoorziening en een activiteitencentrum. Voor de cliënten die nog geen vrijheden hebben opgebouwd, is er op de Hooge Venne tevens een grote activiteitenruimte waar cliënten in principe alle dagbesteding die aangeboden wordt in het klein kunnen volgen. Tot slot doet het individuele placement en support (IPS) veel in een zinvolle dagbesteding. Zo hebben zij een samenwerking met het regiocollege waar cliënten een entreeopleiding (MBO niveau 1) kunnen volgen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Overig
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2019 - 2020
Netwerken met eigen en andere instellingen
Wier heeft een groot netwerk waar zij gebruik van maakt. Er bestaat onder andere contact met de gemeente, veel andere instanties en instellingen in de omgeving en tussen afdelingen binnen de instelling zelf. Wanneer een cliënt niet goed op zijn plek zit, wordt er contact opgenomen met het netwerk om te onderzoeken of er ergens anders een plek voor de cliënt is.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Buurtcoach
Op het terrein waar FPA Utrecht gevestigd is wordt een buurtcoach ingezet. De buurtcoach houdt zich bezig met toezicht en handhaving op het terrein en heeft een korte lijntjes met de wijkagenten. De buurtcoach heeft goed contact met de fpa en zorgt voor de verbinding met het dorp. De buurtcoach is er tevens voor de cliënten. Zo komen cliënten naar de buurtcoach toe voor een praatje, met problemen maar komen zo ook langs omdat ze op zoek zijn naar een luisterend oor.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Overig
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Laagdrempelig contact
Wier Ambulant en de Kei Kliniek beschikken over een unieke huiselijke behandellocatie waarbij cliënten en medewerkers letterlijk en figuurlijk dichtbij elkaar zijn. De unieke werkomgeving is een pand waar cliënten op klinische en ambulante basis in behandeling zijn en medewerkers letterlijk tussen de kamers van de cliënten hun kantoor hebben.
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Behandeling
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Sfeer
Ondanks de leeftijd van het gebouw hangt er een heel goede sfeer in het gebouw. Zo is de sfeer onder alle medewerkers onderling, de cliënten onderling en tussen medewerkers en cliënten positief. Iedereen is open, enthousiast en heeft hart voor de zaak. Het perfecte voorbeeld om de sfeer te beschrijven is de Interne Activiteiten Begeleiding (IAB) ruimte. De IAB ruimte is het centrale middelpunt van de afdeling en door middel van aankleding is een oude ongebruikte ruimte gezellig gemaakt. Medewerkers en cliënten voelen zich uitgenodigd om binnen te komen. Cliënten en medewerkers kunnen hier terecht voor een kop koffie en kunnen ook activiteiten volgen zoals schilderen, tapijten maken, bakken en tuinieren. Iedereen kan gedurende de dag binnen lopen. De IAB ruimte wordt tot slot gebruikt om afscheid te nemen van cliënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Overig
Instelling
FPA Kompas - Pro Persona
Contactgegevens
info@pompestichting.nl
Periode
2019 - 2020
Social media beleid
Het social media beleid van Wier is een duidelijke parel. Het beleid omvat slechts een paar huisregels zonder erg beperkend te zijn. Cliënten hebben dus veel vrijheden als het gaat om het gebruik van smartphones en social media, wat leidt tot een normaliserend effect
Kwaliteitsnetwerk
De Borg
Cyclus
Borg C4
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
Wier
Contactgegevens
info@deborg.nl
Periode
2019
Sport en beweging
Naast alle activiteiten en dagbestedingsmogelijkheden biedt FPA GGZ NHN in het kader van een gezonde levensstijl veel mogelijkheden aan haar cliënten aan. Zo zijn er bewegingsagogen in dienst die de cliënten stimuleren en activeren om te sporten. Zij organiseren onder andere mountainbikegroepen, zwemgroepen, hardloopgroepen en activatiegroepen. Cliënten kunnen hier gemiddeld twee à driemaal per week gebruik van maken. De bewegingsagogen kunnen daarnaast een stukje individuele aandacht bieden aan de cliënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Overig
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2019 - 2020
Voeding
Het reviewteam vindt het erg goed om te zien dat op FPA De Mare en FPA De Schelde zelfstandig, onder begeleiding van de 24-uurszorg, gekookt wordt door de cliënten op de afdeling. Hierin wordt goed rekening gehouden met de cliënten die op de afdeling verblijven, zo wordt er op FPA De Schelde voor vier verschillende diëten gekookt zodat iedereen mee kan eten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Overig
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2019 - 2020
Risicomanagement
Een speerpunt van FPA Transfore is het risicomanagement en dit is goed geïntegreerd in de behandeling. Zo wordt de risicotaxatie binnen enkele weken na binnenkomst van de cliënt afgenomen of wordt, wanneer cliënten vanuit een andere instelling de risicotaxatie hebben meegenomen, er actief gekeken of deze actueel is of dat deze geactualiseerd dient te worden. De risicotaxatie is altijd binnen de gestelde termijn af, up to date en wordt door gekwalificeerde personen afgenomen. De risicofactoren komen terug in het behandelplan en het risicomanagement plan. Aan de hand van de risicofactoren wordt tevens gerapporteerd in het EPD en verlof wordt aan de hand van het risicomanagementplan voor- en nabesproken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2019 - 2020
Signaleringsplannen
FPA GGZ Friesland stelt het signaleringsplan op middels het stoplichtmodel. Initiatief hiervoor ligt bij de cliënt. Zij ontvangen een format wat zij zelf kunnen invullen. Wanneer de cliënt dit format heeft ingevuld gaat hij/zij hierover in gesprek met de persoonlijk begeleider. De insteek van dit gesprek is om op een positieve wijze elkaar leren kennen en met elkaar het gesprek aangaan. Het signaleringsplan wordt elke 8 weken met de cliënt geëvalueerd en cliënten kunnen via het cliëntenportaal het signaleringsplan terugvinden en zelfstandig aanpassen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2019 - 2020
Vrijhedenbeleid met het toepassen van het vroegsignaleringsplan
FPA Zuidlaren maakt gebruik van een vrijhedenbeleid waarin helder beschreven staat hoe het verlofbeleid er uit ziet. Het vrijhedenbeleid heeft een standaardopbouw wat duidelijk is voor de cliënt zodat hij/zij weet wat zij kunnen verwachten. Daarnaast is intern ook helder doordat er een gestandaardiseerd verlofbeleid is. Wanneer een cliënt naar buiten wil, moet er voorafgaand een verlofformulier ingevuld worden. Dit formulier is gekoppeld aan het vroegsignaleringsplan en biedt de begeleiding aanknooppunten tot gesprek met de cliënt (de cliënt vult het formulier dagelijks in en het vroegsignaleringsplan wordt wekelijks besproken). Aan de hand van het verlofformulier wordt ieder verlof besproken. Bijzonder verlof aanvragen worden multidisciplinair besproken. Gezamenlijk wordt het besluit genomen of de cliënt wel/niet op bijzonder verlof mag. Hierdoor is het vroegsignaleringsplan een heel actueel onderdeel van de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Zuidlaren - Lentis/Forint
Contactgegevens
secretariaatcederborg@lentis.nl
Periode
2019 - 2020
Vrijhedencommissie
De vrijhedencommissie van FPA De Boog is multidisciplinair en komt wekelijks bijeen om alle cliënten en mogelijke uitbreiding van vrijheden te bekijken en een besluit te nemen of vrijheden uitgebreid kunnen worden. Omdat er vanuit verschillende disciplines input geleverd wordt, kunnen blinde vlekken onderkend worden en wordt de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2019 - 2020
Bejegening naar cliënten toe
Binnen FPA Utrecht zijn de medewerkers op alle lagen heel benaderbaar en gaan respectvol om met de cliënten. Cliënten vertellen heel tevreden te zijn over de benadering van het personeel. Zo vinden zij de medewerkers vriendelijk en hebben zij het gevoel benaderd te worden als een mens en niet als ‘criminelen’. Daarnaast neemt de hoofdbehandelaar de tijd om op de afdeling te komen en bijvoorbeeld een spelletje te spelen met de cliënten. Eens in de drie maanden vindt het cliëntenplatform plaats. Een bijeenkomst waarbij de manager van de fpa in gesprek gaat met een vertegenwoordiging van cliënten over overstijgende, afdelings- en organisatie brede vraagstukken. Cliënten kunnen tijdens dit platform ook onderwerpen inbrengen. Terugkoppeling en acties die voortkomen uit het cliëntenplatform vindt via een nieuwsbrief plaats
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2019 - 2020
Bejegening van cliënten
De bejegening naar cliënten toe is binnen FPA Transfore wordt gekenmerkt door humaniteit en gelijkwaardigheid Multidisciplinaire inhoudsprofessionals zijn trots op de wijze waarop zij aansluiting zoeken en vinden bij de cliënten. Cliënten hebben het gevoel goed ondersteund te worden door sociotherapeuten/verpleegkundigen. Zo is altijd tijd voor een gesprekje wanneer cliënten hier behoefte aan hebben.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2019 - 2020
Betrekken van het systeem
FPA GGZ NHN betrekt het steunsysteem van de cliënt op verschillende wijzen. Zo worden naasten, wanneer een cliënt hiervoor goedkeuring heeft gegeven, uitgenodigd voor de zorgafstemmingsgesprekken en worden zij op de hoogte gehouden van de behandeling. Daarnaast worden er verschillende dagen georganiseerd, zoals de familiedag, waar familie de mogelijkheid heeft om te zien waar hun familielid is opgenomen en hoe de behandeling wordt vormgegeven. Maar ook dagen zoals het Suikerfeest.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C6
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2019 - 2020