Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

Regie bij de cliënt
Om de patiënt zelfstandig te maken legt FPA De Mare de regie bij de patiënten neer. Zo zijn de patiënten verantwoordelijk voor het maken van een week-menu, het doen van de boodschappen en het koken. De patiënten zijn hier erg positief over en geven aan dat zij dit echt met elkaar doen. De patiënten hebben daarnaast mee mogen denken en helpen met het opknappen van het gebouw. De fpa weet op een mooie manier de regie bij de patiënten te leggen. Dit werkt herstelondersteunend.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2018
Door- en uitstroom
In het Centraal Overleg Patiëntenzaken wordt het verloop van de patiënt in de behandeling besproken. Hierbij zijn zoveel mogelijk verschillende disciplines aanwezig die dichtbij en juist ver van de patiënt af staan. Zo kan er op verschillende momenten vanuit afstand en nabijheid gekeken worden naar het toekomstige traject van de patiënt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom (continuiteit van zorg)
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018
Ruim aanbod
FPA Utrecht heeft een zeer ruim aanbod in therapieën, arbeidsrehabilitatie en activiteiten die aangeboden worden aan patiënten. Zo biedt de fpa dramatherapie, PMT en muziektherapie aan en kunnen patiënten op De Wissel onder andere houtbewerking, fietsenmaaklaardij, ICT en assemblage werkzaamheden uitvoeren. Het behandelend team is goed op orde, zo heeft de fpa meerdere dramatherapeuten, psychomotorisch therapeuten, bewegings-agogen, activiteitenbegeleiders en een muziektherapeut in dienst. De fpa heeft mogelijkheden om zorg op maat te bieden. Activiteiten en arbeidsrehabilitatie kunnen zowel op de fpa als op het terrein van de fpa aangeboden worden en patiënten kunnen therapieën zowel individueel als groepsgewijs volgen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Utrecht - Fivoor
Contactgegevens
fpa.utrecht@fivoor.nl
Periode
2018
Gebruik SCU bij reductie van dwang en drang
De Special Care Unit is een ruimte waar patiënten vrijwillig en comfortabel kunnen verblijven. Patiënten kunnen even in deze prikkelarme ruimte verblijven wanneer er sprake van spanningsopbouw is. Er worden nog twee SCU’s gebouwd zodat meer patiënten hier gebruik van kunnen maken. Deze ruimte wordt ook gebruikt om eenzame opsluiting in afzondering te voorkomen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC de Pompestichting
Contactgegevens
r.greve@pompestichting.nl
Periode
2018
Vrijheden binnen de forensische kaders
FPA Vincent van Gogh heeft binnen de kaders van een forensische afdeling veel mogelijkheden tot vrijheden van de patiënten gecreëerd. Zo mag een patiënt met vrijheden door de weeks tot 22:30 uur terugkeren naar de fpa en in het weekend tot 00:00 uur. Op de afdeling mogen de patiënten door de weeks tot 00:00 uur in de gemeenschappelijke ruimten verblijven en in het weekend tot 01:30 uur.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Zorgprogramma
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018
Veerkracht en loyaliteit van medewerkers
Medewerkers ervaren korte lijnen naar hun collega’s en leidinggevenden. Het feit dat medewerkers bij iedereen naar binnen kunnen lopen voor hulp of een informeel praatje, heeft als uitwerking dat medewerkers elkaar goed kennen en voor elkaar zorgen. Medewerkers van de Rooyse Wissel zijn veerkrachtig en loyaal naar elkaar en de organisatie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2018
Bezettingsopschaling
FPA Rotterdam heeft haar standaard bezetting opgeschaald van vijf naar zes medewerkers. Dit maakt mogelijk dat er altijd iemand in de gemeenschappelijke ruimte op de afdeling voor de patiënten aanwezig kan zijn en dat ook de administratieve taken uitgevoerd kunnen worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Thema
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Schematherapie
“Het versterken van de gezonde mens” staat voorop in de behandeling van patiënten in de Rooyse Wissel. Schematherapie wordt breed toegepast binnen de instelling en er wordt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Op psychotisch kwetsbare patiënten na, worden alle patiënten behandeld met schematherapie. Behandeling vindt plaats tijdens therapiesessies, maar ook op de afdelingen. In de Rooyse Wissel zijn - naast de therapeuten - ook sociotherapeuten en betrokken afdelingshoofden opgeleid in schematherapie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2018
Facilitaire voorzieningen
De facilitaire voorzieningen op fpa Den Haag zijn goed geregeld. Alle afdelingen ogen netjes en schoon. Alle zes de afdelingen hebben een aparte rookruimte voor de patiënten. Daarnaast zijn unit 4, 5 en 6 huiselijk ingericht en de gemeenschappelijke ruimte is van alle gemakken voorzien. De Units 4, 5 en 6 hebben tot slot een sportruimte met een ruim aanbod aan nieuwe apparatuur.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Overig
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018
Betrekken van netwerk bij de behandeling
Het netwerk van de patiënt wordt structureel betrokken bij de behandeling. Zes forensisch maatschappelijk werkers zorgen dat het netwerk uitgenodigd wordt in de instelling wanneer er belangrijke momenten in de behandeling (gaan) plaatsvinden. Als familie niet in staat is naar de instelling te komen, brengt de forensisch maatschappelijk werker hen een bezoek aan huis (samen met de patiënt als er een verlofstatus is). Zij werken nauw samen met een systeemtherapeut.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2018
Transforensische afdeling
FPA Radix is de enige fpa in Nederland met een transforensische afdeling. Patiënten die normaal te kort behandeld worden in de reguliere GGZ voor hun gedragsproblemen of dreigen met een justitiële titel in een fpa opgenomen te worden, kunnen op de transforensische afdeling terecht. Op deze afdeling worden deze patiënten op vrijwillige en adequate wijze behandeld. De fpa heeft met de transforensische afdeling een brug weten te slaan tussen de reguliere en forensische psychiatrie. De fpa is hier zeer innovatief in en is erg positief over deze afdeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Overig
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
Resocialisatie-route
De Rooyse Wissel heeft een breed netwerk opgebouwd om resocialiseren in de regio mogelijk te maken. Op het eigen terrein zijn porto-cabins neergezet en is een kantoorpand omgebouwd door verblijfunit om meer bedden te creëren. Buiten de hekken heeft de organisatie forensisch-begeleid-wonen en een dagbestedingsproject opgezet. Het Werkhuis is op fietsafstand van de instelling waar patiënten die resocialiseren leren om mee te komen in het ‘normale’ arbeidsproces, “De Kunst” is op loopafstand gelegen op hetzelfde terrein en biedt ook dagbesteding. De Schakel en De Vliet zijn forensische RIBW’s waar patiënten uit de instelling naar kunnen doorstromen. Met deze ketenpartners zijn duidelijke afspraken gemaakt en de samenwerking verloopt naar ieders tevredenheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom (continuiteit van zorg)
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2018
Training fysieke en mentale weerbaarheid
Alle medewerkers die op de afdeling werken volgen minstens acht keer per jaar fysieke en mentale weerbaarheidstraining. Deze trainingen zijn verplicht. Aanvullend wordt tijdens teamdagen (minimaal twee keer per jaar) geoefend met een acteur op het gebied van (fysieke) weerbaarheid. Naast deze reguliere scholing is er een aanvullende Plus-training beschikbaar voor medewerkers die ingeroepen worden bij een escalatie om te de-escaleren en in te kunnen grijpen met hulpmiddelen (zoals een stootkussen). Behandelaren en ondersteunende diensten worden minimaal twee keer per jaar getraind.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Forensische scherpte binnen het spanningsveld behandelen en beveiligen
Instelling
FPC de Rooyse Wissel
Contactgegevens
MaudElbers@derooysewissel.nl
Periode
2018
Sociotherapie als stabiele, betrouwbare factor
De patiënten die het reviewteam hebben gesproken gaven enthousiast aan dat zij de nabijheid en steun van de sociotherapeuten erg waarderen. Zij hebben zowel oog voor de groep als geheel, als voor de patiënt als individu. De sociotherapeuten zien de moeilijkheden die op een groep kunnen spelen, maken tijd om met patiënten te praten en zijn present en benaderbaar. De sociotherapeuten zijn een stabiele en veilige factor voor patiënten binnen hun behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2018
Variatie aan dagbesteding
Tijdens de rondleiding van het reviewteam bleek dat de Van Mesdag een grote, mooie buitenruimte heeft voor sport en vrije tijdactiviteiten met een voetbalveld, een volleybalveld en verschillende bankjes om rustig te zitten. Rondom de binnenplaats worden de verschillende arbeidsblokken aangeboden.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2018
Goed gefaciliteerde overlegstructuur met moreel beraad, intervisie en teambuilding
Alle medewerkers geven aan dat er veel overlegmomenten zijn waarbij de teams bij elkaar komen. Eens per zes weken wordt een moreel beraad gefaciliteerd, eens per zes weken teambuilding en eens per vier weken intervisie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2018
Klinische les ter bevordering van kennis
Gezien er te weinig expertise in huis is over LVB-problematiek nemen behandelaren en sociotherapeuten gezamenlijk het initiatief klinische lessen te geven. Ook worden er geregeld klinische lessen door medewerkers gegeven over psychopathologie (in brede zin en in individuele casussen) In de medewerkers-bibliotheek in het pand worden medewerkers geholpen bij het vinden van literatuur en het invullen van de klinische lessen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2018
Ervaren gevoel van veiligheid bij personeel
Tijdens de reviewdag kwam steeds naar voren dat medewerkers zich veilig voelen in de instelling, ondanks incidenten van het afgelopen jaar die een grote indruk hebben achtergelaten. Medewerkers geven aan zich fysiek weerbaar te voelen in tijden van crisis. Hierin heeft de Dienst Geïntegreerde Beveiliging (DGB) een grote rol.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Dr. S. van Mesdag
Contactgegevens
managementsecretariaat@fpcvanmesdag.nl
Periode
2018
Saamhorigheid en gezamenlijkheid van medewerkers
Medewerkers zijn trots op hun werk, op elkaar en op successen die patiënten halen. Vanwege het ontbreken van piepers moeten medewerkers goed met elkaar communiceren en elkaar in de gaten houden. Ondanks dat de Van der Hoeven Kliniek verspreid is over drie locaties (2 in Utrecht, 1 in Amersfoort) voelen medewerkers zich met elkaar verbonden en worden er binnen en tussen de locaties korte lijntjes ervaren.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2018
Visie
De gezamenlijke visie van de Van der Hoeven Kliniek draagt bij aan de saamhorigheid: zowel patiënten als medewerkers zijn verantwoordelijk voor de gemeenschap. Vroegsignalering speelt hierbij een belangrijke rol.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPC Van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2018
Motivatie van patient versterken
Het voelen van inbreng zorgt voor motivatie voor de behandeling. Patiënten ervaren het als erg prettig dat behandeldoelen samen geformuleerd worden en het hen niet wordt opgedragen. De patiënt voelt zich eigenaar van de behandeling.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2018
Op- en afschalen van zorg
De organisatie heeft haar eigen transmurale keten gecreëerd. Verschillende woningen aan de instelling, in de straat en verderop in de stad bieden mogelijkheden voor patiënten om beschermd te re-integreren. Er zijn goede contacten met ketenpartners en de instelling beoogt betrouwbaar te zijn. Het is voor medewerkers prettig dat zij zicht hebben op wachtlijsten en het aannamebeleid. Dat maakt de uitstroom en doorstroom minder onvoorspelbaar.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom (continuiteit van zorg)
Instelling
FPC Van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2018
Werk- en opleidingsmogelijkheden voor patienten
Dagbesteding staat hoog in het vaandel in de instelling. Op basis van draagkracht wordt met de patiënt bepaald hoeveel uren hij of zij dagbesteding volgt. Het uitgangspunt is dat patiënten een rooster van 36 uur per week volgen waar onderwijs, behandeling en werk onderdeel van zijn. Verschillende vakdocenten bieden onderwijs aan (o.a. muziek, drama, creatief). Wanneer een patiënt iets zou willen dat de instelling nog niet aanbiedt, wordt er naar de externe mogelijkheden gekeken en wordt een dienst naar binnen gehaald. Patiënten kunnen op allerlei niveaus certificaten en diploma’s halen om op die manier de kansen op de arbeidsmarkt uiteindelijk te vergroten en zinnige dagbesteding te ervaren.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPC Van der Hoeven kliniek
Contactgegevens
ac@hoevenkliniek.nl
Periode
2018
Saamhorigheid, betrokkenheid en gevoel van veiligheid
De directeur en de locatiemanager omschreven het allebei: zij zijn trots op de kracht van hun medewerkers die iedere dag iets willen en kunnen betekenen voor de cliënt. Medewerkers bevestigen dat zij trots zijn op hun werk en zich betrokken voelen met elkaar en de cliënt. Het terrein en de omgeving hebben ook aandeel in dit gevoel van betrokkenheid en veiligheid: alles is nabij en het terrein straalt rust uit.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2018
Expertise SGLVB
Medewerkers zijn specialisten in het werken met cliënten met een SGLVB-indicatie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2018
Toegang tot elektronica als onderdeel van de resocialisatie
Afhankelijk van de draagkracht, verstrekt de organisatie in principe aan iedere cliënt een mobiele telefoon en tablet. Het doel hiervan is dat cliënten op een gecontroleerde manier gebruik kunnen maken van moderne technologie.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2018
Herstel van de eigen persoon
Met cliënten wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht. Cliënten zijn in hun leven vaak overvraagd en medewerkers slagen er in cliënten weer zichzelf te laten zijn en aan te sluiten bij hun niveau: bij de zaken die zij wel kunnen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2018
Verhouding clientenraad en directie
De cliëntenraad houdt goed bij wat er speelt en krijgt van cliënten door middel van post door of er klachten zijn of problemen spelen. De cliëntenraad bespreekt die dan intern. De cliëntenraad probeert altijd zo snel mogelijk een terugkoppeling te doen bij de cliënten over vragen die gesteld zijn. Beslissingen op hoger niveau worden in samenspraak met de cliëntenraad gemaakt.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
Trajectum
Contactgegevens
kwaliteit@trajectum.info
Periode
2018
Ervaringsdeskundigheid
Binnen de Woenselse Poort zijn ervaringsdeskundigen met ervaring op verschillende gebieden werkzaam. Zij hebben een groot aandeel in het herstelgericht werken en de visie hier op. Zo geven zij herstelgroepen en zijn ze overdag altijd beschikbaar voor cliënten. Daarnaast wordt ervaringsdeskundigheid ingezet voor consultatie bij dwang en drang.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPK de Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2018
E-health om eigenaarschap in de behandeling te vergroten
In principe krijgt elke cliënt bij opname een tablet. Hier zijn applicaties op geïnstalleerd die een aanvulling zijn op de behandeling en de cliënt te allen tijde aan kan werken.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Behandeling
Instelling
FPK de Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2018
Diversiteit aan dagbesteding
Er is een grote diversiteit aan dagbesteding. Er wordt gebruik gemaakt van het terrein en de gestrekte omgeving.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Patiënt en leefklimaat
Instelling
FPK de Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2018
Gevoel van gezamenlijkheid
Binnen de verschillende disciplines heerst een gezamenlijk gevoel van loyaliteit en de wil om het samen te doen.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK de Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2018
Op- en afschalen van zorg
Door nabijheid van voorzieningen op het terrein en de nabijheid van collega-behandelaren, is op- en afschalen van zorg op het terrein laagdrempelig en praktisch. Door de praktische nabijheid is een warme overdracht mogelijk en dit gebeurt altijd als een cliënt wordt overgeplaatst op het terrein.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom (continuiteit van zorg)
Instelling
FPK de Woenselse Poort
Contactgegevens
marjolein.hasperhoven@dewoenselsepoort.nl
Periode
2018
PB-ers evalueren wekelijks doelen
wekelijks evalueert de client zijn persoonlijke doelen samen met zijn persoonlijke begeleider.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Sfeer en saamhorigheid tussen medewerkers en clienten
Collegialiteit, verbondenheid en respect voor elkaar zijn kernwoorden die gedurende de reviewdag steeds weer terugkwamen. Medewerkers kunnen elkaar ondanks het enorme personeelsverloop van de afgelopen tijd goed vinden. Zeker wanneer er een incident is (geweest) staat iedereen voor elkaar klaar en wordt er goed voor elkaar gezorgd. Cliënten herkennen dit en bevestigen dat ook zij met rust en respect behandeld worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2018
Initiatieven vanuit het team
Een gemotiveerd team die zelf met ideeen komen. Medewerkers zijn kritisch en denken met elkaar na over hoe ze het willen doen voor zowel de client als zichzelf en hoe ze dingen anders kunnen doen. Ook zijn medewerkers op zoek naar mogelijkheden om het netwerk meer bij de behandeling te betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van familieavonden.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Duurzame verbinding
Voordat een cliënt opgenomen wordt, wordt hij opgezocht door zijn toekomstig behandelaar om alvast kennis te maken en de cliënt voor te bereiden op de opname. Ook na opname wordt er een nauwkeurige overdracht naar de vervolginstelling gedaan en wordt er contact gehouden met de cliënt door de behandelaar en pb'er.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
In-, door- en uitstroom (continuiteit van zorg)
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2018
Open en gemotiveerd team
De teams bij Antes staan open voor gesprek en reflecteren actief op hun eigen handelen. Medewerkers hebben veel kracht en veerkracht getoond na wisselende directies, gedwongen verhuizing en personeelsverloop.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Nazorg voor en door medewerkers
Er is een fijne manier gevonden om samen stil te staan bij een incident. Er wordt op korte termijn met alle betrokkenen een reconstructie van het incident gedaan. Ook is er een opvangteam (O-team) dat altijd met de betrokken medewerkers contact zoekt. Er wordt ook contact gezocht met medewerkers die aangeven geen gesprek te willen. Dan wordt diegene toch ‘laagdrempelig opgezocht door een collega’. Op die manier is er aandacht voor elkaar en wordt er vinger aan de pols gehouden. Het O-team schaalt op als dat nodig is en schakelt hulp van een professional in als er bijvoorbeeld sprake is van trauma.
Kwaliteitsnetwerk
FPC/K
Cyclus
C1
Domein
Gezond werkklimaat en personeel
Instelling
FPK Inforsa
Contactgegevens
anke.van.aller@inforsa.nl
Periode
2018
Sterk in de-escalerend werken
Iedereen heeft een training in Safewards model gehad en als er toch een incident plaatsvind dan vindt er een Teamgericht Zorgoverleg (TZAS) plaats. ook worden er verbeterplannen opgezet. medewerkers lere hierdoor risicovolle situaties te voorkomen door er op te anticiperen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Antes
Contactgegevens
m.weimar@anteszorg.nl
Periode
2018 - 2019