Overzicht van parels

Parels
Filter parels

Kwaliteitsnetwerk

Overkoepelend domein

Jaar

I.P.S. trajectcoach
Is een soort Job coach die los van het systeem werkt en rechtstreeks contact met de cliënt heeft. Deze coach maakt een match tussen de cliënt en een vorm van dagbesteding en gaat mee op intakes. Wat de cliënt perspectief geeft op maatschappelijke participatie.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Risicotaxatie
FPA GGZ NHN heeft de risicotaxatie heel structureel ingebed in de behandeling van de patiënt. Zowel de HKT-R als de START worden door de fpa ingevuld. In de eerste zes weken van het verblijf van de patiënt wordt de HKT-R en de START opgesteld. De START dient ter aanvulling en is een op onderzoek gebaseerde en op de klinische gerichte praktijkgerichte methode voor dynamische beoordeling van risico’s en behandelmogelijkheden. De START wordt bij iedere behandelplan evaluatie en zorgafstemmingsgesprekken opnieuw ingevuld. De fpa is in pilotfase waarbij de patiënten zelf de START invullen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2018
Voordeur
De forensische ambulante zorg (FAZ) heeft een bijzondere voordeur. Er is een speciale aanmeldcoördinator aangesteld die het centrale aanspreekpunt is voor de ketenpartners. Hij zorgt voor de toeleiding en doorstroom van zorg en voor de belangenbehartiging van cliënten. De aanmeldcoördinator is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de beschikbare informatie voor de intake en beoordeelt of de cliënt passend lijkt voor de FAZ. Intakes worden dus alleen gedaan met cliënten waarvan de kans groot is dat ze doorstromen. De intaker heeft dus al voorinformatie en de keten een aanspreekpunt.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Inforsa
Contactgegevens
info@kwaliteitsnetwerken.nl
Periode
2018 - 2019
Signaleringsplan
FPA De Boog stelt aan het begin van de behandeling samen met de patiënt het signaleringsplan op. De fpa maakt hiervoor gebruik van een algemeen basisformat wat op maat gemaakt wordt, mits dit bij de patiënt past. Gedurende de gehele behandeling wordt het signaleringsplan actief besproken. De frequentie hiervan verschilt per patiënt. Samen met de patiënt wordt het signaleringsplan zorgvuldig bekeken en geactualiseerd. De fpa heeft het signaleringsplan goed onder de aandacht en neemt het mee wanneer de patiënt met verlof gaat. Zo bekijkt de fpa samen met de patiënt in welke fase hij zit en of het verantwoord is om met verlof te gaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Boog - GGNet
Contactgegevens
secretariaatdeboog@ggnet.nl
Periode
2018
CRA/Krachtgericht werken
Alle begeleideres werken volgens de methodiek Krachtwerk en hebben hiervoor een training gevolgd. Er wordt uitgegaan van de postieve eigenschappen en kwaliteiten van de cliënt. De behandelaren werken volgens de methode CRA die mooi op de Krachtwerkmethode aansluit.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Signaleringsplan
Binnen het therapeutisch klimaat van FPA De Mare neemt het signaleringsplan een belangrijke plek in. Vanuit een vast format wordt het signaleringsplan samen met de patiënt geïndividualiseerd en regelmatig geactualiseerd. Middels het signaleringsplan wordt scherp in de gaten gehouden in welke fase de patiënt zit. Daarnaast moet de patiënt tijdens de dagopening de fase (0 tot en met 3) waarin hij zit aangeven. Dit zorgt voor bewustzijn bij de patiënt. Het signaleringsplan wordt tot slot gebruikt om te bepalen of de patiënt vrijheden mag opbouwen.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2018
Nabijheid woning
De medewerkers op de woning dragen veel nabijheid uit. Er is sprake van relationele afstemming tussen de medewerkers en clienten als basis voor hulp en steun. Er is een respectvolle houding naar de cliënten toe en ze zijn nauw betrokken bij de cliënten.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Veiligheid op de afdeling
Zowel de medewerkers als de patiënten van GGZ NHN voelen zich veilig op de afdeling. De fpa investeert veel in de relatie tussen medewerkers en de relatie met de patiënten. Naar de patiënten toe zijn medewerkers toegankelijk, geven hen vertrouwen, staan voor hen open en dragen eerlijkheid uit. Dit geeft de patiënten een gevoel van veiligheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA GGZ NHN
Contactgegevens
secretariaatfpa@ggz-nhn.nl
Periode
2018
Fysieke locatie, faciliteiten en sfeer
IrisZorg Hoogeland is gevestigd op een mooi terrein met diverse faciliteiten, ook de woningen zien er goed uit met veel ruimte. Op het terrein zijn er diverse mogelijkheden voor dagbesteding. Tot slot is de huisarts, medische dienst en de FACT-team gestationeerd op het terrein.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2018 - 2019
VIM-meldingen en ZINloopspreekuur
FPA Den Haag maakt gebruik van het VIM-systeem waarin alle incidenten worden gemeld. Eens in de twee weken wordt het ZINloopspreekuur georganiseerd. Tijdens het ZINloopspreekuur worden alle gemelde incidenten kort nagelopen en besproken, bij de grote incidenten wordt langer stilgestaan. Het ZINloopspreekuur biedt transparantie voor het gehele team en geeft vertrouwen in elkaar. De fpa mag trots zijn op haar organisatie van het ZINloopspreekuur.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Veiligheid en risicomanagement
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018
Organisatie volgt de cliënt
De cliënt wordt gevolgd ipv de financieringsstroom. er wordt gekeken naar welke zorg de client nodig heeft en daarna pas hoe de financiering geregeld kan worden. de organisatie is dan ook bereid om de eventuele extra administratieve lasten op zich te nemen. Ook na aflopen van de juridische titel kunnen cliënten vaak op hetzelfde terein blijven omdat er ook niet forensische zorg wordt geboden.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Bejegening
FPA Radix benadert en behandelt de patiënten op de juiste manier, de begeleiding staat naast de patiënt. De begeleiding steekt veel energie in de patiënten, gaat regelmatig het gesprek aan en is heel begaan met de patiënten. Patiënten voelen zich hierdoor geholpen, serieus genomen, kunnen feedback geven en hebben het idee dat ze makkelijk naar de begeleiding toe kunnen stappen wanneer er iets is. De patiënten van de fpa zijn over het algemeen erg tevreden over de manier waarop zij bejegend worden.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
Positieve basisattitude en visie
Medewerkers handelen vanuit de basisattitude van herstelgericht werken. Ze gaan van het positieve uit en willen er alles aan doen om naast de cliënt te staan. Dit komt tot uiting in de bejegening: niet veroordelen, maar een samenwerkingsrelatie opbouwen om de doelen van de cliënt te bereiken. Alle medewerkers gaan uit van de krachten van de cliënt en het uitbouwen van deze krachten.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Thema
Instelling
IrisZorg
Contactgegevens
linde.put@iriszorg.nl
Periode
2018 - 2019
Bejegening van patiënten
Binnen FPA GGZ Friesland voelen patiënten zich een mens. De bejegening van medewerkers naar patiënten wordt als zeer prettig ervaren. Patiënten vertellen dat zij zich serieus genomen voelen. Medewerkers tonen oprechte aandacht en interesse.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA GGZ Friesland
Contactgegevens
zorgadministratie.forensisch@ggzfriesland.nl
Periode
2018
E-health/digitalisering
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn op gebied van e-health en digitalisering. E-health wordt ingezet en aangevuld met face - to - face contacten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van video conference met cliënten.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Bereidheid om te veranderen
Het afgelopen jaar heeft FPA Radix in zwaar weer verkeerd. Ondanks de vele personeelswisselingen doen de medewerkers er samen alles aan om te veranderen en dit geeft veel nieuwe energie. Medewerkers zijn open, direct en alert in de communicatie en er is een stijgende lijn te zien in de samenwerking tussen de verschillende lagen. Een mooi voorbeeld van de verandering is dat binnen de fpa breed dezelfde taal gesproken wordt. De fpa mag trots zijn op het feit dat instellingsbreed men bereid is en open staat tot verandering.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
CRA Methodiek
CRA methodiek: Community Reinforcement Approach. Vanuit deze methodiek worden cliënten echt als mens gezien en in hun kracht gezet. Er wordt geprobeerd om cliënten snel een klein succes te laten halen om zo ook de motivatie weer te versterken.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Bezoekbeleid
FPA Transfore hanteert een zeer gastvrij bezoekbeleid. De fpa heeft geen vaste bezoektijden, kijkt echt naar de individuele mogelijkheden en de naasten van patiënten zijn in principe altijd welkom. Wanneer een patiënt vrijheden heeft adviseert de fpa om met het bezoek naar beneden of naar buiten te gaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Herstelpunt
In de kliniek is een herstelpunt waar cliënten naartoe kunnen gaan. In het herstelpunt zitten oud-cliënten die gescreend zijn en die door NK gevraagd zijn voor het herstelpunt. Cliënten kunnen bij het herstelpunt langsgaan om te buurten, kletspraatje te maken of koffie te drinken. Met het herstelpunt is een plek gecreëerd waar cliënten bepaalde vaardigheden kunnen leren. Hiermee worden de cliënten ook in hun kracht gezet.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Thema
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Bezoektijden
FPA Vincent van Gogh hanteert een gastvrij bezoekbeleid met zeer ruime bezoektijden. Zo kunnen de patiënten dagelijks bezoek ontvangen. In het weekend kan het bezoek de gehele dag langs komen. Het bezoek vindt plaats op de afdeling en patiënten hebben de mogelijkheid om hun bezoek op kamer te ontvangen. Dit wordt door de patiënten als fijn ervaren doordat dit de mogelijkheid geeft tot privacy wanneer familie langs komt. De fpa stimuleert daarnaast om, wanneer je de juiste vrijheden hebt, met het bezoek van de afdeling te gaan.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018
Nazorg
Vervolgzorg wordt vanuit NK geboden of geregeld. Er zijn opnamecoördinatoren die kijken of er een passend vervolgtraject kan worden opgezet waarbij ook gekeken wordt naar motivatie, haalbaarheid, wensen op gbeid van wonen werken en dagbesteding. Dit is gedurende de behandeling veel aan de orde.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Collegialiteit
FPA Radix heeft het afgelopen jaar veel personele wisselingen gehad. Desondanks is de fpa als team met elkaar door blijven gaan. Er heerst een goede mate van collegialiteit en onderling is er een hechte band. De fpa heeft een gemotiveerd team dat goed met elkaar in contact staat, samenwerkt, naar elkaar luistert en elkaar durft aan te spreken. Binnen de fpa heerst een cultuur waarin men elkaar kan vertrouwen en waar men open en eerlijk naar elkaar toe is. Dit heeft ook effect op de veiligheid, zowel het team als de patiënten voelen zich over het algemeen veilig.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Radix - Mondriaan
Contactgegevens
FPAV2@mondriaan.eu
Periode
2018
Time-in
Time in is een plek op de HIC: een BOPZ-afdeling in de kliniek waarmee snel geschakeld kan worden. Hiermee wordt de clie2nt binnen de kliniek in zorg gehouden en raakt het behandeltraject niet teveel onderbroken.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Drijfveer en vindingrijkheid personeel
Binnen FPA Den Haag is de drijfveer en vindingrijkheid om continuïteit van zorg te bieden en projecten op te zetten zichtbaar bij alle medewerkers. Gezamenlijk wordt er geïnvesteerd in vooruitgang en verbetering. Een voorbeeld hiervan is het starten van de introductiegroep, de herstelgroep en de Liberman module door de sociotherapeuten en ervaringsdeskundige om meer aanbod te creëren voor patiënten.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Den Haag - Fivoor
Contactgegevens
fpa.denhaag@fivoor.nl
Periode
2018
Herstelpunt
In de kliniek is een herstelpunt waar cliënten naartoe kunnen gaan. In het herstelpunt zitten oud-cliënten die gescreend zijn en die door NK gevraagd zijn voor het herstelpunt. Cliënten kunnen bij het herstelpunt langsgaan om te buurten, kletspraatje te maken of koffie te drinken. Met het herstelpunt is een plek gecreëerd waar cliënten bepaalde vaardigheden kunnen leren. Hiermee worden de cliënten ook in hun kracht gezet.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Thema
Instelling
Novadic-Kentron
Contactgegevens
advies.informatie@novadic-kentron.nl
Periode
2018 - 2019
Gunfactor naar patiënten toe
FPA Transfore is heel gericht op het invullen van de wensen van de patiënten. Medewerkers besteden er aandacht aan om bijvoorbeeld zo snel mogelijk passende dagbesteding, binnen de mogelijkheden van de patiënt, te vinden. Binnen de fpa kan verlof snel opgebouwd worden. Dit geeft patiënten het gevoel dat ze er mogen zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Paardencoaching
Alle cliënten krijgen elke twee weken anderhalf uur paardencoaching. Het paard spiegelt de emoties en het gedrag van de cliënt en ondersteunt de cliënt in de bewustwording hiervan. De dingen die gebeuren in het contact met het paard, gebeuren ook vaak in het menselijk contact.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2018 - 2019
Interne scholing
FPA Rotterdam investeert veel in interne scholing. Nieuwe medewerkers krijgen standaard de training agressiehantering, de andere medewerkers krijgen een opfristraining. De fpa investeert veel in het organiseren van klinische lessen over het forensisch werken voor medewerkers met minder ervaring en scholingsbijeenkomsten in onder andere de risicotaxatie. Een mooi voorbeeld van de interne scholing bij de fpa is het ‘PB-klasje’. Tijdens deze bijeenkomsten worden de medewerkers geschoold om persoonlijk begeleider te worden. De persoonlijk begeleiders krijgen dan ondersteuning in het uitvoeren van deze rol.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Rotterdam - Fivoor
Contactgegevens
Fpa.rotterdam@fivoor.nl
Periode
2018
Relationele veiligheid
Er wordt samen met de client gekeken naar hoe zijn herstel vorm moet krijgen. zelfregie is hierbij belangrijk. Er wordt gewerkt met zo min mogelijk regels, clienten gaan zelf opzoek naar wat ze energie geeft in het leven.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2018 - 2019
Intervisie en themadagen
Elk stamteam binnen FPA Coornhert heeft verplicht intervisie. De intervisie wordt vijfmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een moreel beraad ingepland, zijn er verschillende themadagen, coaching-bijeenkomsten ter bevordering van de zelforganisatie en is er ruimte voor het systematisch bespreken van dilemma’s, ethische kwesties en onderlinge samenwerking.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundige is een volwaardige rol binnen het team. De rol van de ervaringsdeskundige wordt samen met het team en de ervaringsdeskundige ontwikkeld. De cliënt geeft aan heel blij te zijn met de ervaringsdeskundige. Ze kunnen makkelijk met hem praten over dingen waarover je niet makkelijk praat, hij geeft adviezen en weet waar hij het over heeft.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Personeel
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2018 - 2019
Nabijheid patiënten
Medewerkers van FPA Vincent van Gogh zijn gastvrij, transparant in het contact met de patiënten en gaan op een positieve manier met de patiënten om. Dit zorgt voor een kleine afstand tussen de begeleiding en de patiëntpatiënt. Medewerkers zijn flexibel waardoor een fijn klimaat gecreëerd kan worden voor de patiënten om in te verblijven. Dit geeft de patiënten een gevoel tevredenheid en veiligheid.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018
Aanbod dagbesteding
Op de Spetse Hoeve worden in vier fase de vrijheden en verantwoordelijkheden langzaam opgebouwd richting een werkplek buiten. Doordeweeks is er elke middag dagbesteding. Ook wordt er zoveel mogelijk reeel perspectief gecreeerd door goed in contact te zijn met werkgevers in de regio.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Samenwerking met en in de keten
Instelling
Terwille
Contactgegevens
info@terwille.nl
Periode
2018 - 2019
Open cultuur naar elkaar
FPA Transfore is een platte organisatie. Dit maakt dat er een grote mate van gelijkwaardigheid wordt ervaren en je makkelijk bij elkaar naar binnen kunt lopen. De lijnen binnen de fpa zijn kort, medewerkers weten elkaar snel te vinden en deze samenwerking wordt als prettig ervaren. Elk jaar worden er jaargesprekken gevoerd en daarnaast hebben medewerkers een aantal maal per jaar een ‘met de benen op tafel’ gesprek. In dat gesprek is ruimte om het te hebben over hoe het met je gaat en wat je nodig hebt om je werk te kunnen uit te voeren. Tijdens deze gesprekken wordt ook de ruimte gevoeld wordt om feedback te geven en ontvangen. Medewerkers ervaren binnen de fpa een open cultuur naar elkaar toe en vinden dit iets waar je trots op mag zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Transfore
Contactgegevens
secretariaatfpa@transfore.nl
Periode
2018
Laagdrempelig
Medewerkers staan dichtbij de clienten en kunnen goed afstemmen op wat iemand nodig heeft. Clienten geven aan dat de medewerkers een luisterend oor bieden en precies weten hoe zij hen moeten benaderen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Behandelinhoudelijk
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2018 - 2019
Open werkklimaat
FPA Coornhert heeft korte lijnen tussen de verschillende disciplines en veel overlegmomenten wat zorgt voor een laagdrempelig en open werkklimaat. Men weet elkaar te vinden en voelt de ruimte om zijn/haar mening te geven en kritisch te zijn.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Coornhert - Reinier van Arkel
Contactgegevens
reinierkwadraat-zorgnetwerken-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl
Periode
2018
Betrokken cliëntenraad
De clientenraad komt ongeveer een keer per zes weken langs op alle afdelingen, geeft een terugkoppeling van wat er vorige keer is besproken en kijkt of het verbeterd is. De clientenraad wordt door de manager ook betrokken bij ontwikkelingen.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2018 - 2019
Positiviteit van het team en werkhouding naar de patiënten toe
Het afgelopen jaar heeft FPA De Mare in zwaar weer verkeerd. Ondanks alle veranderingen en tegenslagen vormen de medewerkers van de fpa één team. De medewerkers staan samen sterk, is positief, gedreven, gemotiveerd en enthousiast. Met elkaar is de fpa op zoek naar de mogelijkheden binnen de huidige bezuinigingen. De fpa doet haar best voor de patiënten. De patiënten merken dit ook op en zien de medewerkers als een rots in de branding, die sympathiek zijn en hard werken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA De Mare - GGZ WNB
Contactgegevens
Fp.opname@ggzwnb.nl
Periode
2018
Maatwerk
De cliënten zijn een heterogene groep waarbij er echt naar het individu wordt gekeken. Aan de start wordt er met de cliënt gekeken wat hij bij het IMC wil halen en hoe hij daar (levensgeschiedenis) terecht is gekomen. ER is ook ruimte voor individueel aanbod naast het gstandaardiseerd aanbod. Er worden therapieen aangeboden maar ook praktisch gekeken naar wat de cliënt nodig heeft.
Kwaliteitsnetwerk
FVZ
Cyclus
C2
Domein
Cliëntperspectief
Instelling
VNN
Contactgegevens
f.vanderwoude@vnn.nl
Periode
2018 - 2019
Samen doen
FPA Vincent van Gogh heeft een goede samengewerking tussen behandeling en begeleiding. Elke ochtend komen tijdens het ochtendoverleg alle behandelaren, een werknemer van de fpa en een werknemer van de ftu (forensische trainings unit) samen om de belangrijkste punten met elkaar te spreken. Tussen behandelaren en begeleiding is er openheid en transparantie. Zo vinden gesprekken tussen behandelaren en de patiënten over het algemeen op de afdeling plaats. De kleinschaligheid en laagdrempeligheid maken het mogelijk dat binnen de fpa de lijnen kort zijn zodat men elkaar makkelijk kan vinden, men bereikbaar en geïntereseerd is in elkaar en elkaar durft aan te spreken.
Kwaliteitsnetwerk
FPA
Cyclus
C5
Domein
Personeel, Cliënten en Familie
Instelling
FPA Vincent van Gogh
Contactgegevens
info@vvgi.nl
Periode
2018